Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Organisk affald

Denne side indeholder de 15 mest udbredte behandlingsteknologier for organisk affald. Behandlingsteknologierne er listet i menuen i højre side. Listen er inddelt i 10 overordnede behandlingstyper opstillet i alfabetisk orden. Foruden behandlingsteknologierne er der også en beskrivelse af en række indsamlingssystemer for organisk affald, som findes nederst på listen.

Foruden behandlingsteknologierne kan du finde information om lovgivning, mængder mv. i DAKOFAs faktaark for organisk affald, som du kan finde ved at klikke her.


Undersøgelser og rapporter om organisk affald:

Kortlægning af forbehandlingsanlæg og biogaskapacitet af organisk affald, Miljøprojekt nr. 1728, 2015

Videnindsamling og formidling af gode cases for indsamling af organisk affald, Miljøprojekt nr. 1708, 2015

Miljøvurdering (LCA) af fremtidige behandlingsmuligheder for organisk affald fra husholdninger i den dansk-tyske grænseregion, januar 2015

Aikan Agri: To-faset biogas og kompostering af organisk affald fra by og land, Miljøprojekt nr. 1586, 2014

Organiske restprodukter - vurdering af potentiale og behandlet mængde, Miljøprojekt nr. 1529, 2014

Kortlægning af madaffald i servicesektoren, Undgå affald, stop spild nr. 05, 2014

Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra dagrenovation, Miljøprojekt nr. 1458, 2013

Kortlægning af indsamlings- og forbehandlingsmetoder for organisk affald, Renosam, januar 2013

Oparbejdning af organisk affald til biopulp, Miljøprojekt nr. 1506, 2013

Randers Kommune: Indsamling og håndtering af organisk affald, juli 2013

SAGA madaffald: Sortering af genanvendeligt affald, 2013

 

Relevante hjemmesider:

EU Biodegradable Waste

Brancheforeningen for genanvendelse af organiske ressourcer til jordbrugsformål - BGORJ

Brancheforeningen for biogas

 

Opdateret august 2015

Visning
loading
Flere