Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Kontingenter

DAKOFAs kontingentstruktur er som følger:

Kontingent

DAKOFAs medlemmer er inddelt i 4 grupper afhængig af virksomhedstype og/eller størrelse. De nævnte kontingenterstørrelser dækker et fuldt års kontingent. Ved indmeldelse i løbet af året betales kontingent fra det kvartal man indmelder sig i.
 
Kontingenter 2020
 
Gruppe 1:
Institutioner, styrelser, organisationer, regioner, kommuner med indtil 25.000 indbyggere, samt private virksomheder* med 0-6 ansatte.
 
Medlemskontingent gr. 1: Kr. 9.025,00 excl. moms
 
Gruppe 2:
Kommuner med over 25.000 indbyggere, samt private virksomheder* med 7-25 ansatte.
 
Medlemskontingent gr. 2: Kr.  17.625,00 excl. moms
 
Gruppe 3:
Private virksomheder* med 26-100 ansatte, kommunale fællesskaber med indtil 200.000 indbyggere tilsluttet.
 
Medlemskontingent gr. 3: Kr. 26.225,00 excl. moms
 
Gruppe 4:
Private virksomheder* med over 100 ansatte, kommunale fællesskaber med over 200.000 indbyggere tilsluttet.
 
Medlemskontingent gr. 4: Kr. 37.050,00 excl. moms
 
* som private virksomheder regnes alle virksomheder og institutioner, hvor salg af varer og/eller tjenesteydelser i væsentligt grad finansierer virksomhedens drift.