Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Kontingenter

DAKOFAs kontingentstruktur er som følger:

Kontingent

DAKOFAs medlemmer er inddelt i 4 grupper afhængig af virksomhedstype og/eller størrelse. De nævnte kontingenterstørrelser dækker et fuldt års kontingent. Ved indmeldelse i løbet af året betales kontingent fra det kvartal man indmelder sig i.
 
Kontingenter 2022
 
Gruppe 1:
Institutioner, styrelser, organisationer, regioner, kommuner med indtil 25.000 indbyggere, samt private virksomheder* med 0-6 ansatte.
 
Medlemskontingent gr. 1: Kr. 9.575,00 excl. moms
 
Gruppe 2:
Kommuner med over 25.000 indbyggere, samt private virksomheder* med 7-25 ansatte.
 
Medlemskontingent gr. 2: Kr.  18.700,00 excl. moms
 
Gruppe 3:
Private virksomheder* med 26-100 ansatte, kommunale fællesskaber med indtil 200.000 indbyggere tilsluttet.
 
Medlemskontingent gr. 3: Kr. 27.800,00 excl. moms
 
Gruppe 4:
Private virksomheder* med over 100 ansatte, kommunale fællesskaber med over 200.000 indbyggere tilsluttet.
 
Medlemskontingent gr. 4: Kr. 39.325,00 excl. moms
 
* som private virksomheder regnes alle virksomheder og institutioner, hvor salg af varer og/eller tjenesteydelser i væsentligt grad finansierer virksomhedens drift.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.