Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Udmeldelse

Ifølge DAKOFAs vedtægter § 4 skal medlemskabet opsiges skriftligt inden udgangen af september måned for at have virkning fra den følgende 1. januar. Det vil sige at en opsigelse modtaget fx efter 1. oktober 2018 først har virkning fra 1. januar 2020, mens en modtaget senest 30. september 2018, vil have virkning fra 1. januar 2019.

Skriftlig udmeldelse kan ske til dakofa@dakofa.dk