Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Politikere skærper kamp mod lugt fra biogasanlæg

07. maj 2019
Politikere skærper kamp mod lugt fra biogasanlæg

Det nye biogasanlæg, Kalundborg Bioenergi, er politianmeldt af kommunen for at overtræde miljøtilladelsen mht. lugtgener. Sagen har været med til at øge fokus på forebyggelse af lugtgener fra biogasanlæg, herunder behovet for tæt dialog mellem biogasanlæg, borgere, politikere og kommunale embedsfolk. Lugt fra biogasanlæg diskuteres på DAKOFAs konference den 21. maj.

Kalundborg Bioenergi er blevet anmeldt af kommunen til politiet for at overtræde deres miljøtilladelse, ifølge TV2 Øst den 2. maj. Det bekræftes af Midt- og Vestsjællands Politi, at de har modtaget anmeldelsen, og deres jurist nu vil se på sagen, om der er sket en lovovertrædelse, udtaler de til TV-Kalundborg samme dag. Politianmeldelsen er kulminationen på mere end et halvt års klager over lugtgener fra biogasanlægget. Sagen har haft betydelig medieopmærksomhed og har været med til at skærpe debatten i forbindelse med nye biogasanlægs placeringer og miljøtilladelser.

Debat i hele landet om miljøtilladelser til biogasanlæg

DR skrev i en nyhed den 17. marts 2019 om flere lokale sager med borgerprotester og høringer i forbindelse med nye biogasanlæg (se kortet). Ansøgninger om biogasanlæg i Esbjerg og i Kolding blev trukket efter omfattende borgerprotester og med klarhed om, at der ikke vil være politisk flertal for at gå videre med lokalplan og høring (de grå prikker på kortet). Andre kommuner, som fx Sønderborg og Ikast-Brande, arbejder videre i dialogen med kritiske borgere og med lokalplaner for kommende biogasanlæg. Der synes at være politisk opbakning til den fortsatte proces i disse kommuner. Holbæk Kommune vedtog med et snævert flertal på et byrådsmøde den 13. marts 2019 at gå videre med en lokalplan for et stort biogasanlæg, og lokalplanen er i høring indtil 10. maj.

Politisk opmærksomhed på mange borgerklager, men dokumentation og tiltag er vanskelig

Kalundborg kommune har været i dialog med Kalundborg Bioenergi i mere end et halvt år pga. klager over lugtgener. Anlægget, som behandler affald fra Novo Nordisk og Novozymes, blev officielt indviet i juni 2018, men der har løbende været problemer med at få luftfilterenheden (lugtfilteret) til at virke. Kommunen indskærpede den 18. januar 2019 overfor anlægget, at de ikke må give anledning til lugtgener, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. Kommunens embedsfolk har været på 28 rekognosceringer det seneste halve år i forbindelse med lugtklager, men de har ikke kunnet konstatere væsentlige lugtgener. Biogasanlægget nævner selv, at der har været perioder med lugt.

Kommunens teknik- og miljøudvalg behandlede den 4. april 2019 en orientering om Kalundborg Bioenergi. Orienteringen blev ikke taget til efterretning, og et enigt udvalg opfordrede administrationen til at tage næste skridt i forhold til myndighedsbehandlingen. Det har resulteret i politianmeldelsen.

Kan biogasanlæg gøre mere for at forudse og forebygge lugtgener?

Politianmeldelse for overtrædelse af miljøgodkendelsens krav mht. lugtgener - og i yderste fald lukning af et anlæg - er sjældne og drastiske tiltag, som har store omkostninger for anlægsejerne og affaldsleverandørerne – og inden da især for naboerne. Men også fx Brønderslev kommune brugte dette redskab i 2013, hvor de politianmeldte et biogasanlæg pga. lugtgener og varslede desuden en ny (skærpet) miljøgodkendelse til anlægget.

Retten i Hjørring tilkendegav senere, at den nye, skærpede miljøgodkendelse var lovlig. Retten lagde vægt på de udtalelser, der er kommet fra naboer til biogasanlægget, hvor kommunen havde modtaget flere end 150 klager over lugtgener fra beboere i området, ligesom kommunens miljømedarbejdere i 11 tilfælde fordelt over otte dage, havde konstateret "væsentlige" lugtgener. Der var dog stadigvæk (nye) klager i 2018 over lugt fra biogasanlægget i Brønderslev kommune, og der er åbenbart igen flere muligheder for tiltag mod lugtgener.

På DAKOFAs konference den 21. maj 2019 vil vi blandt andet høre, at tiltag mod lugtgener er noget, som anlægsejere i vidt omfang bør forudse og indarbejde i miljøansøgningerne og i anlægs- og driftsøkonomien. Desuden vil det blive fremført, at kommunerne spørger sig selv, om deres forberedende dialog med anlægsejere og borgere giver de bedst mulige input til at forebygge lugtgener fra nye anlæg, og om kommunen har de rigtige redskaber til at stille de nødvendige krav i forbindelse med forberedelse og miljøgodkendelse af nye biogasanlæg.

Der skal findes plads til de nye (store) biogasanlæg i et grønt Danmark, hvor der allerede er ca. 150 biogasanlæg. 

Mere information i disse links

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.