Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

DAKOFAs sekretariat

DAKOFAs sekretariat består af 1 direktør, 3 faglige medarbejdere, 1 konferencekoordinator/sekretær, 1 økonomi-/IT-medarbejder samt 1 kommunikationsmedarbejder.

Klik på billederne for at læse mere om den enkelte medarbejder.

Sekretariatet

Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Direktør, Cand. techn. soc
Tlf: 32646121

Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Oles opgaver i DAKOFA er primært af ledelsesmæssig karakter, men det bliver også til jævnlige foredrag, artikler og deltagelse i egne og andres arrangementer med henblik på at tale DAKOFAs og dermed sektorens sag. Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet og har været Direktør for DAKOFA siden oktober 2012.

Annette Braunstein
Annette Braunstein
Souschef, Cand.scient.pol.
Tlf: 32646127

Annette har i samarbejde med DAKOFAs direktør ansvaret for foreningens udvikling af strategier og handlingsplaner. Annette varetager den daglige koordinering af foreningens aktiviteter samt projektledelsen af div. faciliteringsopgaver. Annette er ligeledes facilitator for Teknisk Råd, for DAKOFAs juranetværk samt assisterer direktøren med sekretariatsfunktionen for DAKOFAs bestyrelse. Annette er cand.scient.pol. med speciale i EU’s miljøpolitik og har international fortid bag sig fra ISWA. Annette har desuden en HD i Organisation & Ledelse samt en videregående systemisk proceskonsulentuddannelse.  

Morten Carlsbæk
Morten Carlsbæk
Fagkonsulent, M. sc
Tlf: 32646128
Email: mc@dakofa.dk

Morten har mere end 25 års erfaring med affaldshåndtering, R&D og lovgivning fra både private og offentlige ansættelser i Danmark og samarbejder med andre lande. Han er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for energi & klima og for netværk for bio- og slambehandling og har specialistviden inden for biologisk affaldsbehandling. Han har bl.a. arbejdet i det tidligere Forskningscenter for Skov & Landskab, i Solum Gruppen samt i Miljøstyrelsens enhed for Jord og affald, hvor han arbejdede med WEEE, miljøteknologi og -eksport samt organisk affald. Morten er uddannet cand. hort. fra KVL og har været ansat i DAKOFA siden 2013.

Anders Aagaard Gideon
Anders Aagaard Gideon
Fagkonsulent, cand. scient
Tlf: 32646126
Email: ag@dakofa.dk

Anders er specialist i kommunal affaldshåndtering og -planlægning og er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for kommunale anliggender. Han er også DAKOFAs ekspert i plast og øvrige emballager, herunder håndtering, behandling og afsætning. Anders har tidligere været ansat i bl.a. Tårnby Kommune som affaldsplanlægger og er uddannet biolog fra Københavns Universitet. Anders har været ansat i DAKOFA siden januar 2018.

Grace Nørgaard
Grace Nørgaard
Konferencekoordinator
Tlf: 32646124
Email: gn@dakofa.dk

Grace er ansvarlig for koordineringen, praktisk planlægning og afvikling af DAKOFAs mange arrangementer, eksterne såvel som interne. Derudover håndtere hun aftaler og kontrakter med alle mødersteder, hvor DAKOFA afholder arrangementer. Grace er også primær kontakt for DAKOFAs sponsorer samt netværksfacilitator for DAKOFAs kommunikationsnetværk. Grace er uddannet advokatsekretær og har været ansat hos DAKFOA siden 1996

Kim Mikkelsen
Kim Mikkelsen
Økonomichef, Cand.merc.jur.
Tlf: 32646125
Email: km@dakofa.dk

Kim er ansvarlig for økonomi og IT i foreningen. Han har ansvaret for den primære drift af hjemmeside samt vedligehold af DAKOFAs databaser. Kim har tidligere været økonomi- og IT-ansvarlig hos ISWA (International Solid Waste Association) og er uddannet  cand.merc.jur. fra Copenhagen Business School. Kim har været ansat hos DAKOA siden 1995.

Marit Vedelsdal
Marit Vedelsdal
Kommunikationsmedarbejder, cand.soc. sem
Tlf: 28676442
Email: mv@dakofa.dk

Marit er ansvarlig for ekstern kommunikation og formidling af DAKOFAs aktiviteter på diverse platforme og i annoncering. Hun har desuden opgaver indenfor koordinering og afvikling af DAKOFAs arrangementer. Derudover er hun netværksfacilitator for DAKOFAs ungenetværk samt kommunikationsnetværket. Marit er kandidat i Service Management fra Copenhagen Business School og har været ansat i DAKOFA siden 2017. 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.