Dakofas sekretariat

Dakofas sekretariat består af 1 direktør, 1 udviklingschef, 2 fagkonsulenter, 1 konferencekoordinator/sekretær, 1 økonomichef, 1 projektansat samt 1 studentermedhjælper.

Klik på billederne for at læse mere om den enkelte medarbejder.

Kontaktinformationer til sekretariatet er:

Mail: dakofa@dakofa.dk

Tlf.: 32 96 90 22

Sekretariatet

Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Direktør, Cand. techn. soc
Tlf: 32646121

Ole har næsten 30 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Oles opgaver i DAKOFA er primært af ledelsesmæssig karakter, men det bliver også til jævnlige foredrag, artikler og deltagelse i egne og andres arrangementer med henblik på at tale DAKOFAs og dermed sektorens sag. Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet og har været Direktør for DAKOFA siden oktober 2012.

Annette Braunstein
Annette Braunstein
Udviklings- & Souschef, Cand.scient.pol.
Tlf: 32646127

Annette har i samarbejde med DAKOFAs direktør ansvaret for foreningens udvikling af strategier og handlingsplaner. Annette varetager den daglige koordinering af foreningens aktiviteter samt projektledelsen af div. faciliteringsopgaver. Annette er ligeledes facilitator for Teknisk Råd, for DAKOFAs juranetværk og tekstilnetværk samt assisterer direktøren med sekretariatsfunktionen for DAKOFAs bestyrelse. Annette er cand.scient.pol. med speciale i EU’s miljøpolitik og har international fortid bag sig fra ISWA. Annette har desuden en HD i Organisation & Ledelse samt en videregående systemisk proceskonsulentuddannelse.  

Morten Carlsbæk
Morten Carlsbæk
Fagkonsulent, M. sc
Tlf: 32646128
Email: mc@dakofa.dk

Morten har mere end 25 års erfaring med affaldshåndtering, R&D og lovgivning fra både private og offentlige ansættelser i Danmark og samarbejder med andre lande. Han er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for klima og for netværk for bio- og slambehandling og har specialistviden inden for biologisk affaldsbehandling. Han har bl.a. arbejdet i det tidligere Forskningscenter for Skov & Landskab, i Solum Gruppen samt i Miljøstyrelsens enhed for Jord og affald, hvor han arbejdede med WEEE, miljøteknologi og -eksport samt organisk affald. Morten er uddannet cand. hort. fra KVL og har været ansat i DAKOFA siden 2013.

Mette Skovgaard
Mette Skovgaard
Fagkonsulent
Tlf: 32646123
Email: ms@dakofa.dk

Mette er ansvarlig for DAKOFAs netværk for plast og netværk for bygge-/anlæg, og har derudover bred erfaring inden for cirkulær økonomi og har tidligere arbejdet med cirkulære projekter. Senest som projektleder i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Derudover har Mette har tidligere været hos Rambøll og Temacenter for Affald samt i Miljøstyrelsens Husholdningsaffaldskontor. Mette har været ansat hos DAKOFA siden januar 2022.

Grace Nørgaard
Grace Nørgaard
Konferencekoordinator/sekretær
Tlf: 32646124
Email: gn@dakofa.dk

Grace er ansvarlig for koordineringen, praktisk planlægning og afvikling af DAKOFAs mange arrangementer, eksterne såvel som interne. Derudover håndtere hun aftaler og kontrakter med alle mødersteder, hvor DAKOFA afholder arrangementer. Grace er også primær kontakt for DAKOFAs sponsorer samt netværksfacilitator for DAKOFAs kommunikationsnetværk. Grace er uddannet advokatsekretær og har været ansat hos DAKFOA siden 1996

Kim Mikkelsen
Kim Mikkelsen
Økonomichef, Cand.merc.jur.
Tlf: 32646125
Email: km@dakofa.dk

Kim er ansvarlig for økonomi og IT i foreningen. Han har ansvaret for den primære drift af hjemmeside samt vedligehold af DAKOFAs databaser. Kim har tidligere været økonomi- og IT-ansvarlig hos ISWA (International Solid Waste Association) og er uddannet  cand.merc.jur. fra Copenhagen Business School. Kim har været ansat hos DAKOA siden 1995.

Silje Nyhuus
Silje Nyhuus
Projektansat
Email: sn@dakofa.dk
Natasja Mikkelsen
Natasja Mikkelsen
Studentermedhjælp
Email: nm@dakofa.dk
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.