CØ-Camp 2016

CØ - Camp 2016

Dakofa afholdt d. 22. november 2016 en camp om cirkulær økonomi. På campen var 35 eksperter samlet for at give deres anbefalinger til hvordan kan fremme den cirkulære økonomi.

På campen blev eksperternes 12 anbefalinger overdraget til Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen.

De 12 hovedanbefalinger  til hvordan  Danmark  bliver  frontløber  i  den  cirkulære økonomi:

Deleøkonomi:

1) Lav lokale strategier i kommunerne for hvordan ledige ressourcer kan genbruges eller genanvendes lokalt til gavn for borgere, foreninger og erhvervsliv.

2) Gør deleøkonomi til en integreret del af grøn byudvikling, for at udvikle vores byer og skabe grøn eksport af bæredygtige byer.

3) Etabler lokale ressourcebanker, hvor borgere og virksomheder kan dele og udvikle både materialeressourcer og sociale ressourcer.

Genbrug  og  reparation:

4) Der er brug for en ny politisk vision for genbrug og reparation, hvor der tænkes på tværs af sektorer samt udbredes viden og best practise.

5) Gør genbrug og reparation til en etableret del af offentlige indkøb, og styrk de økonomiske incitamenter, fx lavere moms for genbrugsvirksomheder.

6) Etabler statslige støtteordninger til pilotprojekter og offentlig-private-partnerskaber (OPP), der understøtter og udvikler virksomheders produkter og forretningsmodeller.

Industrielle  symbioser:

7) Udvikling af en samlet politisk strategi og handleplan for udvikling af langsigtede rammevilkår for industrielle symbioser i Danmark.

8) Udbredelse af viden på området for industrielle symbioser med særlig fokus på små og mellemstore virksomheder.

9) Offentlige initiativer til at skaffe risikovillig kapital og statslige støtteordninger til opstart og udvikling af industrielle symbioser.

Sekundære  råvarer:

10) Nye samarbejder i materialekredsløb og stærkere økonomiske incitamenter til at samarbejde på tværs af sektoren, med fokus på høj kvalitet i de sekundære råvarer.

11) Mere uddannelse og almen dannelse i cirkulær økonomi. Det skal ske i skolen, på gymnasier, på universiteter og i grundforskningen - samt i det offentlige rum, hvor vi, fx kan blive bedre til at sortere affald.

12) Etabler et nationalt kontor for cirkulær økonomi, der kan opsamle og dele viden og erfaringer og skabe nye partnerskaber og udviklingsmiljøer.

I ”CØ-CAMP 2016” deltog Carlsberg A/S, Den Blå Avis, IKEA, The Circular Way, LetsGo, Naboskab, Multikant, Solum, Lejre Kommune, Rocket Media, Meploy, PlanMiljø, AffaldPlus, Genbyg, Reparationsværkstedet Høje Taastrup, Trendsales, GXN, NIRAS, Novozymes, Rethink Resources, FORS, Ressource City Næstved, Enviso Group, Dansk Symbiosecenter, Åge Vestergaard Larsen, RGS 90, Landbrug og Fødevarer, EcoXpac, Region Hovedstaden og Accenture.

Læs pressemeddelelsen fra campen her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.