Baggrund for netværk

Dakofa faciliterer en række netværk, hvor foreningens medlemmer kan samles og udveksle erfaringer inden for et givent emneområde.

Netværkene har alle et fagligt arbejdsprogram, som justeres årligt og netværket mødes efter behov, og deltager i øvrigt i planlægningen af Dakofas øvrige aktiviteter. Det er muligt at læse mere om de enkelte netværk på deres netværkssider som kan tilgås på siden for netværk.

Dakofas netværket har mulighed for at bringe sager af særlig interesse for øvrige DAKOFA-medlemmer op til diskussion og kommentering, og viderebringe kommentarer og synspunkter til relevante organisationer, myndigheder og lignende.

Som Dakofa- medlem kan alle medlemsorganisationens medarbejdere frit tilmelde sig Dakofas netværk og dermed deltagel i netværkenes møder. Netværkene og deres møder er kun åbne for deltagelse af Dakofa medlemmer.

Netværk

Visning
loading
Flere

Øvrige

Visning
loading
Flere
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.