Aktører

Aktørtype
For-/behandlingsanlæg
Fælleskommunalt Affaldsselskab (§60)
Indsamler / Transportør
Kommunalt Forsyningsselskab
Leverandør og/eller producent af teknologi til affaldsløsninger
Organisation / Forening
Primærkommune
Rådgiver / Advokat / Revisor / Mægler
Statslig organisation
Uddannelsesinstitution
Affaldsfraktioner
Batterier
Bilskrot
Bioaffald
Blandet genanvendeligt affald
Bygge- og anlægsaffald
Deponeringsegnet
Dæk
Elektronikskrot / kabler
Emballage
Farligt affald
Flyveaske
Forbrændingsegnet
Gips
Glas
Have- og parkaffald
Hårde hvidevarer
Jern og metal
Jord
Klinisk risikoaffald
Komposit
Lyspærer / -rør / -armaturer
Mineraluld
Papir og pap
Plast
Restaffald
Shredderaffald
Slagge
Slam
Spildolier
Storskrald
Sø- og havnesediment
Tekstiler
Træaffald
Øvrige
Viden og kompetencer
Affaldsforbrænding, inkl. Sortering, knusning, neddeling m.m.
Affaldsmægling
Affaldsplanlægning
Analyse, kortlægning (teknisk, økonomisk og miljø m.m.)
Biogas- og komposteringsanlæg
Brugerundersøgelser
Cirkulær økonomi
Data og statistik
Deponeringsanlæg
Design, projektering, arkitektur m.m.
Digitale løsninger
Drift af affaldsordninger
Emissioner og klima
Farligt affald (klinisk risikoaffald)
Forebyggelse
Forskning
Genanvendelsesanlæg- og sortering
Genbrug og genanvendelse
Genbrugspladser
Import/eksport af affald
Klassificering
Kommunikation + adfærdsændring
LCA, livscyclusvurderinger
Lovgivning, rammebetingelser, handlingsplaner, strategier o.lign.
Miljøvurderinger, -undersøgelser m.m.
Oparbejdning til sekundær råvare/produktion
Planlægning
Projektledelse
Prøvetagning m.m.
REACH
Strategiske partnerskaber, mobilisering
Teknisk baggrundsmateriale
Tilsyn
Udbud og indsamlingsordninger
Økonomi og revision
Øvrig
Teknologier
Affaldsforbrændingsteknologi
Afværgeteknologi
Andre energiproducerende teknologier
Arbejdskøretøjer og -dele
Biogasteknologi
Datasystemer & digitale løsninger
Deponering
Emissionsreducerende teknologi
Forbehandling
Genanvendelsesteknologi
Genkendelsesteknologi
Indsamling
Jordrensning
Kommunikationsværktøjer
Kompostering
Kvalitetsstyring
Måle- og prøvetagningsudstyr
Neddeling- og knusningsteknologi
Oparbejdning til sekundær råvare/produktion
Robotteknologi
Sortering
Teknologi til miljøsanering af bygninger
Øvrige
Vis alle

Behandlingsanlæg

Vælg...
Biogasanlæg
Deponeringsanlæg
Forbrændingsanlæg
Øvrige behandlingsanlæg

Sektordatabase for affalds- og ressourceområdet

Velkommen til DAKOFAs database over aktører og anlæg i den danske affalds- og ressourcesektor.

I databasen er det muligt at søge på enten aktører eller anlæg. I forhold til aktører kan du søge på tværs af alle virksomhedsdata, herunder aktørtyper, affaldsfraktioner, viden og kompetencer samt teknologier, mens du i forhold til behandlingsanlæg kan søge efter enten biogasanlæg, forbrændingsanlæg, deponeringsanlæg eller øvrige behandlingsanlæg.

En del af de aktører og anlæg, som du finder i databasen, er oprettet af DAKOFA, hvilket betyder, at der kan mangle detaljerede oplysninger. Når du foretager detaljerede søgninger, er der derfor også en risiko for, at resultaterne ikke er fuldstændige. De øvrige informationer i databasen er baseret på aktørernes egne informationer. DAKOFA fraskriver sig ansvaret for de informationer, som virksomhederne har angivet om sig selv.

Virksomhederne har løbende mulighed for at korrigere deres data ved at logge ind i systemet. Databasen vil løbende blive udbygget med flere aktører og anlæg i takt med, at disse tilmelder sig og udfylder de relevante informationer.

Databasen er for alle aktører og anlæg i branchen, og det koster ikke noget at være med på listen. Hvis din organisation ikke er på listen, er du meget velkommen til at kontakte DAKOFAs sekretariat på dakofa@dakofa.dk.

Sektordatabase
loading
resultater
Nulstil filtre
Download resultat
Valgte filtre

Der kunne ikke findes nogle virksomheder ud fra de valgte kriterier - prøv fravælge nogle af kriterierne.

Klik her for at starte forfra

Denne funktionalitet er ikke beregnet til smartphones - se siden i desktop...

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.