Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer
Aktørtype
Fælleskommunalt Affaldsselskab (§60)
Indsamler / Transportør
Kommunalt Forsyningsselskab A/S
Leverandør og/eller producent af teknologi til affaldsløsninger
Organisation / Forening
Primærkommune
Privat for-/behandlingsanlæg
Rådgiver / Advokat / Revisor / Mægler
Statslig organisation
Uddannelsesinstitution
Øvrig producent / detailhandel
Affaldsfraktioner
Batterier
Bilskrot
Bioaffald
Bygge- og anlægsaffald
Deponeringsegnet
Dæk
Elektronikskrot / kabler
Emballage
Farligt affald
Flyveaske
Forbrændingsegnet
Gips
Glas
Have- og parkaffald
Hårde hvidevarer
Jern og metal
Jord
Klinisk risikoaffald
Komposit
Lyspærer / -rør / -armaturer
Mineraluld
Papir og pap
Plast
Restaffald
Shredderaffald
Slagge
Slam
Spildolier
Storskrald
Sø- og havnesediment
Tekstiler
Træaffald, inkl. Imprægneret træ
Ydelser / Kompetencer
Affaldsforbrænding, inkl. Sortering, knusning, neddeling m.m.
Affaldsmægling
Affaldsplanlægning
Analyse, kortlægning (teknisk, økonomisk og miljø m.m.)
Biogas- og komposteringsanlæg
Brugerundersøgelser
Cirkulær økonomi
Data og statistik
Deponeringsanlæg
Design, projektering, arkitektur m.m.
Digitale løsninger
Drift af affaldsordninger
Emissioner og klima
Farligt affald (klinisk risikoaffald)
Forebyggelse
Forskning
Genanvendelsesanlæg- og sortering
Genbrug og genanvendelse
Genbrugspladser
Import/eksport af affald
Klassificering
Kommunikation + adfærdsændring
LCA, livscyclusvurderinger
Lovgivning, rammebetingelser, handlingsplaner, strategier o.lign.
Miljøvurderinger, -undersøgelser m.m.
Oparbejdsning til sekundær råvare/produktion
Planlægning
Projektledelse
Prøvetagning m.m.
REACH
Strategiske partnerskaber, mobilisering
Teknisk baggrundsmateriale
Tilsyn
Udbud og indsamlingsordninger
Økonomi og revision
Øvrig
Vis alle

Sektordatabase for affalds- og ressourceområdet

Velkommen til DAKOFAs database over aktører i den danske affalds- og ressourcesektor.

I databasen er det muligt at søge på tværs af alle virksomhedsdata, herunder aktørtyper, ydelser/kompetencer, behandlingsanlæg, affaldsfraktioner og indsamlingsordninger.

Informationerne i databasen er baseret på aktørernes egne informationer og DAKOFA fraskriver sig dermed ansvaret for de informationer som virksomhederne har angivet om sig selv. Virksomhederne har løbende mulighed for at korrigere deres data ved at logge ind i systemet.

Databasen vil løbende blive udbygget med flere aktører i takt med at disse tilmelder sig og udfylder de relevante informationer. Databasen er for alle aktører i branchen og det koster ikke noget at være med på listen.

Hvis din organisation ikke er på listen, er du meget velkommen til at kontakte DAKOFAs sekretariat på dakofa@dakofa.dk.

Sektordatabase
loading
resultater
Nulstil filtre
Download resultat
Valgte filtre

Der kunne ikke findes nogle virksomheder ud fra de valgte kriterier - prøv fravælge nogle af kriterierne.

Klik her for at starte forfra

Denne funktionalitet er ikke beregnet til smartphones - se siden i desktop...