Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Aktører

Aktørtype
For-/behandlingsanlæg
Fælleskommunalt Affaldsselskab (§60)
Indsamler / Transportør
Kommunalt Forsyningsselskab
Leverandør og/eller producent af teknologi til affaldsløsninger
Organisation / Forening
Primærkommune
Rådgiver / Advokat / Revisor / Mægler
Statslig organisation
Uddannelsesinstitution
Affaldsfraktioner
Batterier
Bilskrot
Bioaffald
Blandet genanvendeligt affald
Bygge- og anlægsaffald
Deponeringsegnet
Dæk
Elektronikskrot / kabler
Emballage
Farligt affald
Flyveaske
Forbrændingsegnet
Gips
Glas
Have- og parkaffald
Hårde hvidevarer
Jern og metal
Jord
Klinisk risikoaffald
Komposit
Lyspærer / -rør / -armaturer
Mineraluld
Papir og pap
Plast
Restaffald
Shredderaffald
Slagge
Slam
Spildolier
Storskrald
Sø- og havnesediment
Tekstiler
Træaffald, inkl. Imprægneret træ
Øvrige
Viden og kompetencer
Affaldsforbrænding, inkl. Sortering, knusning, neddeling m.m.
Affaldsmægling
Affaldsplanlægning
Analyse, kortlægning (teknisk, økonomisk og miljø m.m.)
Biogas- og komposteringsanlæg
Brugerundersøgelser
Cirkulær økonomi
Data og statistik
Deponeringsanlæg
Design, projektering, arkitektur m.m.
Digitale løsninger
Drift af affaldsordninger
Emissioner og klima
Farligt affald (klinisk risikoaffald)
Forebyggelse
Forskning
Genanvendelsesanlæg- og sortering
Genbrug og genanvendelse
Genbrugspladser
Import/eksport af affald
Klassificering
Kommunikation + adfærdsændring
LCA, livscyclusvurderinger
Lovgivning, rammebetingelser, handlingsplaner, strategier o.lign.
Miljøvurderinger, -undersøgelser m.m.
Oparbejdning til sekundær råvare/produktion
Planlægning
Projektledelse
Prøvetagning m.m.
REACH
Strategiske partnerskaber, mobilisering
Teknisk baggrundsmateriale
Tilsyn
Udbud og indsamlingsordninger
Økonomi og revision
Øvrig
Teknologier
Affaldsforbrændingsteknlogi
Afværgeteknologier
Andre energiproducerende teknologier
Arbejdskøretøjer og -dele
Biogasanlæg
Datasystemer & digitale løsninger
Deponering
Emissionsreducerende teknologier
Forbehandling
Genanvendelsesteknologi
Genkendelsesteknologier
Indsamling
Jordrensning
Kommunikationsværktøjer
Kompostering
Kvalitetsstyring
Måle- og prøvetagningsudstyr
Neddeling- og knusningsteknologier
Oparbejdning til sekundær råvare/produktion
Robotteknologier
Sortering
Teknologi til miljøsanering af bygninger
Øvrige
Vis alle

Behandlingsanlæg

Vælg...
Deponeringsanlæg
Forbrændingsanlæg

Sektordatabase for affalds- og ressourceområdet

Velkommen til DAKOFAs database over aktører i den danske affalds- og ressourcesektor.

I databasen er det muligt at søge på tværs af alle virksomhedsdata, herunder aktørtyper, affaldsfraktioner, viden og kompetencer, teknologier og behandlingsanlæg.

En del af de aktører, som du finder i databasen, er oprettet af DAKOFA, hvilket betyder, at der kan mangle detaljerede oplysninger om aktøren. Når du foretager detaljerede søgninger er der derfor også en risiko for, at resultaterne ikke er fuldstændige. De øvrige informationer i databasen er baseret på aktørernes egne informationer og DAKOFA fraskriver sig ansvaret for de informationer, som virksomhederne har angivet om sig selv.

Virksomhederne har løbende mulighed for at korrigere deres data ved at logge ind i systemet. Databasen vil løbende blive udbygget med flere aktører i takt med at disse tilmelder sig og udfylder de relevante informationer.

Databasen er for alle aktører i branchen og det koster ikke noget at være med på listen. Hvis din organisation ikke er på listen, er du meget velkommen til at kontakte DAKOFAs sekretariat på dakofa@dakofa.dk.

Sektordatabase
loading
resultater
Nulstil filtre
Download resultat
Valgte filtre

Der kunne ikke findes nogle virksomheder ud fra de valgte kriterier - prøv fravælge nogle af kriterierne.

Klik her for at starte forfra

Denne funktionalitet er ikke beregnet til smartphones - se siden i desktop...