Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

DAKOFA strategier

DAKOFA udarbejder løbende strategier for foreningen. Nedenfor kan du finde de udarbejdede strategier som PDF filer:

DAKOFA strategi 2017-2021

DAKOFA strategi 2012-2016

DAKOFA strategi 2007-2011