Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

DAKOFAs bestyrelse

DAKOFAs bestyrelse består af 6 medlemmer og 2 suppleanter, der alle er fuldgyldige medlemmer af bestyrelsen, dog med den forskel at suppleanterne ikke har stemmeret medmindre de til et møde udfylder pladsen for et ikke deltagende bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen afholder årligt 4 møder. Herudover afholdes årligt et bestyrelsesseminar.

Oversigt over bestyrelsesmøderne kan ses her.

Bestyrelsens medlemmer

Torben Kristiansen
Torben Kristiansen
Formand

Firma: COWI

Yvonne Amskov
Yvonne Amskov
Næstformand

Firma: Vestforbrænding

Steen Madsen
Steen Madsen
Kasserer

Firma: AVV I/S

Jørgen Niemann Jensen
Jørgen Niemann Jensen
Bestyrelsesmedlem

Firma: Randers Kommune

Thomas Fruergaard Astrup
Thomas Fruergaard Astrup
Bestyrelsesmedlem

Firma: DTU

Jakob Kristensen
Jakob Kristensen
Bestyrelsesmedlem

Firma: Stena Recycling

Signe Frese
Signe Frese
Suppleant

Firma: Coop Danmark A/S

Rune Nyhuus
Rune Nyhuus
Suppleant

Firma: Gemidan A/s