Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

DAKOFAs bestyrelse

DAKOFAs bestyrelse består af 6 medlemmer og 2 suppleanter, der alle er fuldgyldige medlemmer af bestyrelsen, dog med den forskel at suppleanterne ikke har stemmeret medmindre de til et møde udfylder pladsen for et ikke deltagende bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen afholder årligt 4 møder. Herudover afholdes årligt et bestyrelsesseminar.

Oversigt over bestyrelsesmøderne kan ses her.

Bestyrelsens medlemmer

Jakob Kristensen
Jakob Kristensen
Formand

Firma: Stena Recycling

Thomas Fruergaard Astrup
Thomas Fruergaard Astrup
Næstformand

Firma: DTU

Steen Madsen
Steen Madsen
Kasserer

Firma: AVV I/S

Signe Frese
Signe Frese
Bestyrelsesmedlem

Firma: Coop Danmark A/S

Rune Nyhuus
Rune Nyhuus
Bestyrelsesmedlem

Firma: Gemidan A/S

Karen Lübben
Karen Lübben
Bestyrelsesmedlem

Firma: Middelfart Kommune

Trine Holmberg
Trine Holmberg
Suppleant

Firma: Argo

Hanne Johnsen
Hanne Johnsen
Suppleant

Firma: Affaldskontoret