Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

DAKOFAs handlingsplan

Hvert år fremlægges DAKOFAs handlingsplan til godkendelse på foreningens generalforsamling.

Nedenfor findes en liste over tidligere godkendte handlingsplaner, der alle kan hentes som PDF: