Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer
Årskonference 2019 - grafisk referat
Grafisk referat årskonference 2019

Grafisk referat fra DAKOFAs årskonference 2019

PÅ DAKOFAs årskonference 2019 sørgede to grafiske referenter for at visualisere dagens oplæg og output - resultatet blev et 8 meget langt grafiske referat.

Referatet kan downloades ved at klikke her
Vær opmærksom på at det originale referat var 8 m. langt - og at filen derfor er i et langt format. Du kan navigere i referatet ved at zoome ind og ud på de forskellige elementer.

DAKOFAs Årskonference 2019 blev arrangeret som en CAMP med 4 parallelsessioner, hvor formålet var at udarbejde et samlet sektorindspark til den kommende nationale affaldsplan, implementeringen af EU’s krav samt fremtidens CØ-indsats i Danmark.

På Parallelsessionerne kunne vælges mellem følgende workshops:

Workshop 1: Plast
Workshop 2: Bioaffald
Workshop 3: Bygge- og anlæg
Workshop 4: Reparation og genbrug 

Inden for hver workshop blev der formuleret en række workshop-spørgsmål, som deltagerne kunne give deres svar på. Dette blev efterfulgt af en debat og en prioritering af de fremkomne anbefalinger, der i den efterfølgende session mundede ud i udvalgte indspark fra den pågældende workshop til den nye Miljø- og fødevareminister.

Læs mere om Årskonferencen 2019 og se alle oplæg ved at klikke her