Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: DAKOFA Årskonference 2019 - Nye tider for affaldssektoren!

DAKOFA Årskonference 2019 - Nye tider for affaldssektoren!

Danmark skal trække i arbejdstøjet, hvis EU-målene skal nås. Der skal ske en markant stigning i genbrug og genanvendelse, og der skal udvikles nye systemer og teknologier, hvis genanvendelsen skal have en højere kvalitet – og herved bidrage til lukkede, cirkulære kredsløb

Med denne opsang til beslutningstagere og aktører i den danske affalds- og ressourcesektor, fra den netop udsendte statusrapport udgivet af Nordisk Ministerråd, er scenen sat for DAKOFAs Årskonference 2019.

Spørgsmålet er derfor nu, hvilke indsamlings-, sorterings- og behandlingsteknologier vi mangler for at kunne understøtte de nye krav, udvikle nye cirkulære kredsløb og dermed sikre os adgang til råvarer i den danske produktion.

Hvad er Danmarks ambitioner?

Vi bevæger os med hastige skridt ind i opløbet for udarbejdelsen af den kommende nationale affaldsplan samt implementeringen af de nye affaldsdirektiver, der alle skal ses i lyset af en cirkulær omstilling i EU og i Danmark. Den danske affaldssektor har derfor nu en unik chance for at bidrage med viden og erfaringer til den kommende regering og et dugfriskt folketing, der i efteråret 2019 skal deltage i den politiske proces om det endelige udkast til affaldsplanen og implementering af de nye EU-regler.

Affaldsdirektivet giver et klart billede af, hvilke forandringer, der er på vej. Men den danske, politiske proces i efteråret 2019 vil vise, hvilken vej Danmark vil gå, når det gælder de fortolkningsrum, der er tilgængelige for medlemsstaterne. Endelig er en lang række regler kun minimumsregler, og Danmark kan derfor vælge et højere ambitionsniveau, hvis der er politisk flertal herfor.

Hvad er sektorens ambitioner?

Som kompetencecenter for HELE den danske affalds- og ressourcesektor vil DAKOFA på årskonferencen samle offentlige/private, store/små, administrative/driftsorienterede, nord-, syd-, øst- og vestligt beliggende aktører til i fællesskab at formulere sektorens anbefalinger til Miljø- og fødevareministeren samt medlemmer af Folketingets Miljøudvalg. 

DAKOFAs Årskonference 2019 vil derfor blive arrangeret som en CAMP med 4 parallelsessioner, hvor formålet er at udarbejde et samlet sektorindspark til den kommende nationale affaldsplan, implementeringen af EU’s krav samt fremtidens CØ-indsats i Danmark.

Fordi årskonferencen er udviklet som en CAMP, skal man ved tilmelding også tilkendegive hvilken af de 4 parallelsessioner, man vil deltage i. Du kan vælge mellem følgende:

Workshop 1: Plast
Workshop 2: Bioaffald
Workshop 3: Bygge- og anlæg

Workshop 4: Reparation og genbrug 

Inden for hver workshop vil der blive formuleret en række workshop-spørgsmål, som deltagerne giver deres svar på. Der vil herefter være en debat og en prioritering af de fremkomne anbefalinger, der i den efterfølgende session munder ud i udvalgte indspark fra den pågældende workshop til det politiske panel samt den nye Miljø- og fødevareminister.

DERFOR – deltag, lyt, bliv inspireret og vær med til at formulere et fælles input!

Program følger snarest

OBS: Hotel indgår IKKE i konferenceprisen, og deltagerne skal selv booke hotelværelse.

Konferencen foregår på Hotel Comwell Hvide Hus Aalborg, hvor der kan bookes værelser. Hotellet kan kontaktes på tlf. 70 27 42 74. Brug referencenummer 4683594 ved bestillingen.

Program

Workshop 1: Plast

13:00-15:00
Plast

Workshop 2: Bioaffald

13:00-15:00
Bioaffald

Workshop 3: Bygge- og anlægsaffald

13:00-15:00
Bygge- og anlægsaffald

Workshop 4: Reparation og genbrug

13:00-15:00
Reparation og genbrug

Hvornår

Start: 19. september 2019 - kl. 09.00
Slut: 20. september 2019 - kl. 14.00

Hvor

Hotel Comwell Hvide Hus Aalborg
Vesterbro 29000 Aalborg

Deltagergebyr

Pris medlemmer, inkl. middag (ekskl. moms)
DKK 7.095,00
Pris medlemmer, ekskl. middag (ekskl. moms)
DKK 6.595,00
Pris ikke-medlemmer, inkl. middag (ekskl. moms)
DKK 9.095,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. middag (ekskl. moms)
DKK 8.595,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
5. september 2019
Se deltagere
Del denne side