Konference: DAKOFA Årskonference 2019 - Nye tider for affaldssektoren!

DAKOFA Årskonference 2019 - Nye tider for affaldssektoren!
Danmark skal trække i arbejdstøjet, hvis EU-målene skal nås. Der skal ske en markant stigning i genbrug og genanvendelse, og der skal udvikles nye systemer og teknologier, hvis genanvendelsen skal have en højere kvalitet – og herved bidrage til lukkede, cirkulære kredsløb

Danmark i arbejdstøjet!

Med denne opsang til beslutningstagere og aktører i den danske affalds- og ressourcesektor fra den netop udsendte statusrapport fra Nordisk Ministerråd er scenen sat for DAKOFAs Årskonference 2019.

For spørgsmålet er nu, hvilke indsamlings-, sorterings- og behandlingsteknologier vi mangler for at kunne understøtte de nye krav, udvikle nye cirkulære kredsløb og dermed sikre os adgang til fremtidens råvarer.

Hvad er Danmarks ambitioner?

Den danske affaldssektor har nu en unik chance for at bidrage med viden og erfaringer til den kommende regering og et dugfriskt folketing, der i efteråret 2019 skal deltage i den politiske proces om det endelige udkast til affaldsplanen og implementeringen af de nye EU-regler.

Affaldsdirektivet giver et klart billede af hvilke forandringer, der er på vej. Men den danske, politiske proces i efteråret 2019 vil vise, hvilken vej Danmark vil gå, når det gælder de fortolkningsrum, der er tilgængelige for medlems- staterne. Endelig er en lang række regler kun minimumsregler, og Danmark kan derfor vælge et højere ambitionsniveau, hvis der er politisk flertal herfor.

Hvad er sektorens ambitioner?

Som kompetencecenter for HELE den danske affalds- og ressourcesektor vil DAKOFA på Årskonferencen 2019 samle offentlige/private, store/små, administrative/driftsorienterede, nord-, syd-, øst- og vestligt beliggende aktører til i fællesskab at formulere sektorens anbefalinger til Miljøministeren samt medlemmer af Folketingets Miljøudvalg.

DAKOFAs Årskonference 2019 vil derfor blive arrangeret som en CAMP med 4 parallelsessioner, hvor formålet er at udarbejde et samlet sektorindspark til den kommende nationale affaldsplan, implementeringen af EU’s krav samt fremtidens CØ-indsats i Danmark.

Fordi årskonferencen er udviklet som en CAMP, skal man ved tilmelding også tilkendegive hvilken af de 4 parallelsessioner, man vil deltage i. Du kan vælge mellem følgende:

Workshop 1: Plast
Workshop 2: Bioaffald
Workshop 3: Bygge- og anlæg
Workshop 4: Reparation og genbrug 

Inden for hver workshop vil der blive formuleret en række workshop-spørgsmål, som deltagerne giver deres svar på. Der vil herefter være en debat og en prioritering af de fremkomne anbefalinger, der i den efterfølgende session munder ud i udvalgte indspark fra den pågældende workshop til den nye Miljø- og fødevareminister.

DERFOR – deltag, lyt, bliv inspireret og vær med til at formulere et fælles indspark til sektorens fremtidige rammer!


OBS: Hotel indgår IKKE i konferenceprisen, og deltagerne skal selv booke hotelværelse.

Konferencen foregår på Hotel Comwell Hvide Hus Aalborg, hvor der kan bookes værelser. Hotellet kan kontaktes på tlf. 70 27 42 74. Brug referencenummer 4683594 ved bestillingen.

Program

ÅRSKONFERENCE 19. SEPTEMBER

9:00-9:30
Registrering og morgenmad
9:30-9:35
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, Dakofa
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet

Session 1: Hvad er udfordringerne og hvad skal der til?

9:35-9:55
Anbefalinger fra Ungeklimarådet
Nikolaj Bang Høfler, Medlem af regeringens Ungeklimaråd
Nikolaj Bang Høfler
Nikolaj Bang Høfler
Medlem af regeringens Ungeklimaråd
Nikolaj er et af de 10 medlemmer i det nationale Ungeklimaråd, der blev nedsat af klimaministeren i foråret.
"Klima og miljø interesserer mig meget – jeg synes, der er vigtige kampe at tage på de områder, og jeg mener, at alle har et ansvar. Derfor er jeg, udover det nationale Ungeklimaråd, også medlem af det lokale Ungeklimaråd i Frederikshavn"
Nikolaj er 18 år gammel og bor i Frederikshavn, hvor han til dagligt går jeg i 3.g på Frederikshavn Gymnasium.
9:55-10:15
Fokusområder og status for den nationale affaldsplan


10:15-10:45
Danmark skal i arbejdstøjet, hvis vi skal erobre førertrøjen!
Joe Papineschi, Eunomia, UK
Joe Papineschi
Joe Papineschi
Eunomia, UK
Joe Papineschi has been Director of circular economy policy, strategy and operations consultancy Eunomia Research & Consulting since 2002. Eunomia has been at the forefront of supporting the EU’s drive towards a more circular economy in both policy development and implementation, including the key projects on recycling targets, measurement of recycling, extended producer responsibility, marine plastics pollution and microplastics.

Joe has spent over 25 years applying the resource management hierarchy to global challenges such as climate change, plastic pollution and sustainable communities through working at local, national and international level. He has an in depth knowledge of waste management and resource efficiency policy, coupled with many years of practical work with cities, municipalities, businesses and social enterprises to implement policies on the ground and drive materials away from disposal and into reuse and recycling.

He is Eunomia’s senior specialist in municipal waste management, cross-sectoral partnership working, green procurement, waste management logistics and recycling technology, with wide-ranging knowledge and experience, from vehicle design to EPR to global secondary materials markets.
10:45-10:55
Debat med salen
10:55-11:25
Kaffepause

Session 2: Inspirationsoplæg - hvordan boostes den cirkulære omstilling

11:25-11:45
Plast - problemer og muligheder i en cirkulær økonomi
11:45-12:05
Bioaffald i en cirkulær bioøkonomi
Lene Lange, professor, LLa-Bioeconomy, Research & Advisory
Lene Lange
Lene Lange
professor, LLa-Bioeconomy, Research & Advisory
Career:
Full professor, University of Copenhagen, Aalborg University and Technical University of Denmark. Reached Research Director level positions in both industry (Novozymes) and academia (Aalborg University). Extensive experience from all parts of value-chain: research, technology, innovation, patenting, knowledge management, and commercialization. Vice Chair, BBI Scientific Committee, EU-BBI-JU. Member, Nordic Bioeconomy Panel; Member, Danish Bioeconomy Panel. Member of blue-bioeconomy advisory group, Icelandic Chairmanship. Member, Scientific Committee, World-Wildlife-Foundation. International R&D-Management experience: Former Board Chair, CIMMYT (Wheat&Maize Research); and Program Chair, IRRI (Rice Research).

Research:
Own research-laboratory since 1986. Discovery of novel enzymes for improved biomass conversion; generating value from marine agricultural and industrial side streams. Co-inventor of new peptide-based functional annotation for targeted automated enzyme discovery. Approx. 250 scientific peer-reviewed papers (ca40 2015-2018).
12:05-12:25
Hvad byder fremtiden på for byggesektoren?
Maya Færch, Lendager TCW
Maya Færch
Maya Færch
Lendager TCW
Maya leder Lendager Groups afdeling for bygherrerådgivning, Lendager TCW. Her rådgiver hun i cirkulært byggeri med særligt fokus på ressourceoptimering og minimering af affald. Det sker gennem ressourcekortlægninger, bæredygtighedsberegninger, planlægning af cirkulære byggeprocesser, optimeringsanalyser og meget mere. Maya er desuden bestyrelsesmedlem i Family Business International og har tidligere arbejdet med bæredygtig omstilling som selvstændig i SDGlead og som strategikonsulent i PwC.
12:25-12:45
Hvorfor skal vi genbruge og reparere langt mere i fremtiden?
Uffe Sønderhousen, NIRAS
Uffe Sønderhousen
Uffe Sønderhousen
Uffe har cirka 30 års erfaring i relation til industrielle miljøforhold. Han har tidligere være miljøpolitisk konsulent i Dansk Industri (DI) i 11 år og har siden været konsulent for myndigheder og virksomheder. Siden 2000 har vinklen bl.a. være produkters miljøegenskaber eksempelvis miljødesign som respons på WEEE-direktivet. Uffe var 2014-2017 projektleder på "den Frivillige Aftale om WEEE" mellem Miljøministeren og relevante organisationer fra branchen.
12:45-13:40
Frokost

Session 3: Mini-CAMP

13:40-14:45
Hvordan når vi i mål?

Inden for hver workshop vil der blive formuleret en række workshop-spørgsmål, som deltagerne giver deres svar på. Der vil herefter være en debat og en prioritering af de fremkomne anbefalinger, der i den efterfølgende session munder ud i udvalgte indspark fra den pågældende workshop til det politiske panel samt den nye Miljøminister

Workshop 1: Plast

13:40-14:45
Plast

Workshop 2: Bioaffald

13:40-14:45
Bioaffald

Workshop 3: Bygge- og anlægsaffald

13:40-14:45
Bygge- og anlægsaffald

Workshop 4: Reparation og genbrug

13:40-14:45
Reparation og genbrug

Session 4: Overlevering og debat

14:45-15:15
Kaffepause
15:15-16:10
Afrapportering fra de 4 workshops til Miljøministeren og salen

Session 5: Refleksioner og afrunding

16:10-16:25
Miljøminister Lea Wermelin modtager anbefalingerne

 Miljøministeren kvitterer for modtagelse af anbefalinger og vil markere regeringens politik på affalds- og ressourceområdet.

16:25-16:30
Afslutning og praktiske informationer

Eftermiddag og aften

16:45-18:00
Generalforsamling
16:45-19:00
Reception med vinsmagning

Sponsoreret af joca A/S

19:00-2:00
Festmiddag

Med underholdning ved The Late Show og DJ

1:00-1:00
Natmad

Sponsoreret af PWS A/S

BESIGTIGELSESTURE 20. SEPTEMBER

Praktisk

Turene starter kl. 09.30 i busser fra Comwell Hvide Hus og slutter igen ved hotellet mellem kl. 13.00 og 14.00 (undtaget Tur A). Frokost indtages under turene, idet hotellet sørger for medbragte madpakker og vand. Turene bliver besat efter først-til-mølle princippet. Tilmelding foregår via din online tilmelding til årskonferencen. Hvis du allerede er tilmeldt årskonferencen, men ikke fået tilmeldt dig en tur, skriv da en mail til mv@dakofa.dk og angiv hvilken tur du gerne vil på.

9:30-15:00
TUR A: RenoNord sorteringsanlæg og Aage Vestergaard Larsen plastproduktion

Hos RenoNord i Aalborg skal vi se sorteringsanlægget til udsortering af plast og metal fra husholdningsaffaldet. Efterfølgende kører vi mod Mariager, hvor vi skal se Aage Vestergaard Larsens fabrik, som oparbejder indsamlet plast fra forskellige kilder til produktion af nye plastprodukter.

OBS: Bemærk, at turen slutter ca. kl. 15 på Comwell Hvide Hus i Aalborg.

9:30-14:00
TUR B: Gemidan Ecogi forsorteringsanlæg til bioaffald og introduktion til HTL-teknologi ved AU

Vi kører til Frederikshavn og får en rundvisning på det nye forsorteringsanlæg, som modtager bioaffald fra både husholdning og fra erhverv. Anlægget ligger ved siden af Frederikshavn Forsyning, hvor vi har lånt et lokale og skal høre Aalborg Universitet, som vil fortælle om et samarbejdsprojekt og et forsøgsanlæg i HTL-teknologi. Hydro Thermal Liquefaction er en teknologi til udnyttelse af biomasse og organiske affaldsfraktioner til et energiprodukt i form af en bio-råolie.

9:30-14:00
TUR C: Nedgravede beholdere i Aalborg Midtby – Hvad sker der over og under jorden?

En gåtur gennem Aalborg midtby, hvor vi skal høre om Aalborg Kommunes arbejde med nedgravede beholdere til indsamling af affald. Vi skal høre om projektet og se de (næsten) færdige beholdere, bl.a. omkring Budolfi Plads. I forbindelse med udgravningerne fandt man historisk interessante genstande i jorden – en arkæolog støder til og fortæller om fundene. Turen slutter på Det Gamle Rådhus, hvor vi samler op og spiser frokost.

9:30-14:00
TUR D: Genbrug og reparation

I Nordjylland har man de senere år haft fokus på reparation og genbrug af produkter – bl.a. elektronik. På denne tur skal vi høre om Aalborg Kommunes arbejde på området, som har givet en masse viden og erfaringer om, hvordan man får flere produkter tilbage på markedet. Derefter skal vi på besøg hos De Grønne Hvidevarer, som reparerer hvidevarer og sætter dem tilbage på markedet, samt Datamarked.dk, som opkøber, reparerer og videresælger elektronik fra erhverv. Datamarked.dk har over 10.000 varenumre registreret til 60.000 forskellige modeller og over 100.000 varer på eget lager.

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

Start: 19. september 2019 - kl. 09.00
Slut: 20. september 2019 - kl. 14.00

Hvor

Hotel Comwell Hvide Hus Aalborg
Vesterbro 29000 Aalborg

Deltagergebyr

Pris (A) medlemmer med middag (ekskl. moms)
DKK 7.095,00
Pris (B) medlemmer uden middag (ekskl. moms)
DKK 6.595,00
Pris (A) ikke-medlemmer med middag (ekskl. moms)
DKK 9.095,00
Pris (B) ikke-medlemmer uden middag (ekskl. moms)
DKK 8.595,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
5. september 2019

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.