Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Medlemsfordele

Deltag i arrangementer til reduceret pris
Som medlem af DAKOFA kan du deltage i vores arrangementer til reduceret pris. Både vores konferencer, kurser og seminarer har en speciel reduceret pris til vores medlemmer. Se hele DAKOFAs arrangementskalender her

Adgang til DAKOFAs netværk
Som medlem har du har gratis adgang til at deltage i DAKOFAs pt. 9 netværk:

  • Bygge- og anlægsaffald
  • Farligt affald
  • Tekstiler
  • Energi og klima
  • Bio- og slambehandling
  • Kommunale anliggender
  • Affaldsjura
  • Netværk for unge i affalds- og ressourcesektoren
  • Netværk for kommunikation

Netværkerne afholder flere årlige møder, og der arrangeres til tider besøg hos behandlingsanlæg og virksomheder rundt om i landet. Læs mere om DAKOFAs netværk her

Videns- og erfaringsudveksling med eksperter
Hos DAKOFA får du mulighed for at indgå i det største netværk indenfor den danske affalds- og ressourcesektor. Udover at netværke med aktører på tværs af hele sektoren, kan du også få sparring med DAKOFAs egne fagfolk