Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Medlemsfordele

Som medlem af DAKOFA kan du deltage på DAKOFAs konferencer til reduceret pris, og du har gratis adgang til at deltage i DAKOFAs netværk, hvor der pt. er nedsat 12 netværk indenfor specifikke affaldsrelaterede interesseområder.
 
Netværkerne afholder flere årlige møder, og der arrangeres ofte besøg hos behandlingsanlæg og virksomheder rundt om i landet.
 
Som medlem har du endvidere fri adgang til DAKOFAs hjemmeside, hvor du vil blive informeret om alt nyt indenfor affaldsområdet, fx nye EU-direktiver eller nye bekendtgørelser og vejledninger i Danmark, ligesom du kan få indflydelse på dette i høringsprocessen.
 
Der er mulighed for sparring med DAKOFAs fagfolk.
 
Herudover for du adgang til gensidig udveksling af erfaringer og know-how med andre af DAKOFAs medlemmer via interaktion flere steder på hjemmesiden.
 
Husk også at du som medlem af DAKOFA har mulighed for at bruge dit medlemskab af foreningen i eget reklamemateriale eller på egen hjemmeside med teksten "Medlem af DAKOFA" sammen med vores logo.

Medlemskab af DAKOFA dækker alle medarbejdere i medlemsvirksomheden.