Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Hjemmekompostering

Det er muligt at benytte sig af hjemmekompostering. Uanset om der eksisterer en indsamlingsordning for organisk dagrenovation i en kommune eller ej.
 
Hjemmekompostering indebærer, at der opstilles en kompostbeholder på ejendommens udendørsarealer.
Hjemmekompostering følger typisk nogle regler eller retningslinjer, som varierer fra kommune til kommune. Fælles er dog, at animalsk affald såsom kød, fisk osv. enten frarådes eller direkte forbydes at kompostere. Det samme gælder papir og pap, som indsamles særskilt. Det skyldes, at animalsk affald tiltrækker skadedyr og kan give anledning til lugtgener.
 
Nogle kommuner tilbyder gratis kompostbeholdere. I kommuner, hvor indsamling af det organiske affald allerede finder sted, kan det være et krav, at borgerne skriver under på, at de selv forestår håndteringen af fraktionen ved kompostering. Oftest anbefales det, at hjemmekompostering også indbefatter haveaffaldet af hensyn til nedbrydningsprocessen.
 
Resultatet af hjemmekompostering er en næringsrig kompost. Derudover vurderes det, at hjemmekompostering kan bidrage til at nedbringe mængden af dagrenovation fra den enkelte husstand med 30-40 procent.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.