Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Madraskompostering

Madraskompostering er en simpel behandlingsmetode, hvorved have-parkaffald omdannes til kompost (humus) gennem en biologisk nedbrydning, som finder sted under tilstedeværelsen af ilt (aerob proces).
 
Navnet kommer af, at det organiske materiale løbende bliver udlagt i lag oven på hinanden. En typisk madras når ca. fire meter i højden.
 
Processen består af tre trin; opbygning, kompostering og afvikling, som dog lapper ind over hinanden. 
 
Opbygningen, der er central for denne komposteringsform, finder sted over et helt år og sker ved, at materialet udlægges i den orden, det kommer ind. Dermed afspejler madrassen årstidernes forskellige fraktioner. Sammen med den senere blanding (omstikning) er opbygningen i lag med til at sikre et ensartet slutprodukt.
 
Sideløbende med udlægningen begynder nedbrydningen af det organiske materiale og dermed komposteringen. Det foregår ved hjælp af de naturligt forekommende bakterier og svampe.
 
På den 13. måned, efter at opbygningen er tilendebragt, begynder den aktive kompostering. Temperaturen måles løbende, og kommer den under de ca. 70 grader, hvor varmebehandlingen finder sted, bliver madrassen vandet og vendt af en gravemaskine og dermed blandet sammen. Det sker ca. fire gange på et år.
 
Varmebehandlingen er dog ikke tilstrækkelig til, at kompostmaterialet kan anvendes uden restriktioner.
 
Komposteringsfasen tager 1 år, og derpå følger afviklingen, der typisk består af en tre måneders eftermodning.
 
Herefter kommer materialet over et 20 mm sold, som sigter sten og andre urenheder fra. Eventuelt jern bliver fanget af en magnetseparator under den indledende neddeling.
 
Det færdige kompostprodukt kan anvendes i haver og på landbrugsjord eller som jordforbedringsmiddel i f.eks. parker og idrætsanlæg. Gennemløbstiden er ca. 2 år og 3 måneder.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.