Bioolie

Der eksisterer flere forskellige måder at fremstille bioolie på. En af disse teknologier er Catalytic Liquid Conversion, som gør det muligt at udnytte energien i organisk, vådt affald og anden biomasse uden at tørre det først.

Forud for omdannelsesprocessen gennemgår det organiske materiale først en forbehandling, som er betinget af materialets sammensætning. Her bliver det bl.a. neddelt for at gøre det pumpbart, og der tilføres hjælpestoffer.
 
Selve omdannelsen sker ved at materialet bliver opvarmet til 350 grader i en trykbeholder, mens det samtidig udsættes for et meget højt tryk (250 bar). Den høje temperatur og trykket bevirker, at affaldet bliver nedbrudt til molekyler.
 
Efter opholdet i trykbeholderen er materialet omdannet til et produkt, der har de samme egenskaber som råolie. Hele gennemløbet varer cirka 30 minutter.
 
I løbet af processen opstår der også en række gasser, bl.a. brint og metan, der afbrændes i en gasbrænder og bruges til at varme affaldet op (i trykbeholderen). Derudover dannes der aske, som deponeres.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.