Milekompostering

Milekompostering er en behandlingsproces, hvorved organisk materiale, såsom udsorteret husholdningsaffald og spildevandsslam, omdannes til kompost (humus) gennem en biologisk nedbrydning, som finder sted under tilstedeværelsen af ilt (aerob proces).

Navnet kommer af, at det organiske materiale bliver udlagt i lange bunker i trapezform, kaldet miler. En mile er typisk 4-7 meter bred og 2-4 meter høj.
 
Inden udlægningen bliver dele af materialet knust i en såkaldt neddeler, så det bl.a. får en tilpas størrelse. Samtidig blandes der typisk have-parkaffald i for at opnå den rette struktur og andre fraktioner for at få det ønskede forhold mellem kulstof og kvælstof.
 
Milen vendes løbende af en såkaldt milevender, der trækker det yderste lag mod midten, og samtidig opbygges der hulrum for at sikre tilstrækkelig naturlig forsyning af ilt. Milen kan også beluftes mekanisk og bl.a. overdækkes med en geotex membran for at beskytte den mod nedbør og hindre lugtgener.
 
De forskellige tiltag har til formål at vedligeholde den mikrobiologiske aktivitet, og temperaturen inde i milen kan som følge deraf nå 60-80 grader. Herved bliver materialet varmebehandlet. Varmebehandlingen er dog ikke tilstrækkelig til, at kompostmaterialet kan anvendes uden restriktioner.
 
Selve komposteringen tager mellem 4-16 uger og derudover skal materialet eftermodne i 2-15 måneder, alt efter anvendelse.
 
Som det sidste skal komposten soldes. Det sker først i en tromlesigte og derpå i en stjernesigte, hvor soldet er større.
 
Jern fjernes med en magnet, mens plast suges fra i en vindsigte. Det færdige kompostprodukt kan anvendes i haver og på landbrugsjord eller som jordforbedringsmiddel.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.