Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Haveaffald

Haveaffald, defineret som komposterbart affald fra f.eks. lugning, beskæring og oprydning i havens beplantning, kan bortskaffes ved afhentning, ved indlevering og ved hjemmekompostering. En fjerde mulighed for bortskaffelse af haveaffaldet er afbrænding. Ordningerne står ikke alene og benyttes typisk i kombination alt afhængig af de givne rammer i kommunerne.
 
Henteordning: Med en henteordning forestår kommunen afhentningen af borgernes haveaffald. Antallet af årlige afhentninger samt eventuel betaling varierer fra kommune til kommune. Derudover følger der en række forskellige krav til borgernes indledende håndtering af affaldet. Eksempelvis skal det anbringes nær vejen, større grene skal bundtes og der kan være begrænsninger for, hvor meget og hvor tungt affald, der kan afhentes. Efter afhentning indgår affaldet typisk i en central komposteringsproces, i biogasproduktion eller neddeles til flis.  
 
Bringeordning: Med en bringeordning er det op til borgerne selv at indlevere haveaffaldet til kommunens genbrugs- eller komposteringspladser. Ordningen tager således udgangspunkt i borgerens egne behov for at komme af med haveaffaldet. Kravene til bringeordningen er typisk få, men bl.a. skal affaldet være fri for plastik og andre ikke komposterbare elementer. Efter indleveringen indgår affaldet typisk i en central komposteringsproces, i biogasproduktion eller neddeles til flis.  
 
Hjemmekompostering: Ved hjemmekompostering er det borgerne selv, der på ejendommen varetager håndteringen og bortskaffelsen af haveaffaldet. Hermed er det også borgerne selv, der sparer transporten af både affaldet og den færdige kompost. Se i øvrigt portalen om hjemmekompostering.       
 
Afbrænding: Ved afbrænding er det borgerne selv, der bortskaffer haveaffaldet på grunden. Det er dog ikke tilladt i alle kommuner. Derudover gælder det, at afbrænding kun må finde sted i landzoner (og altså ikke i hverken byzoner eller i sommerhusområder) og kun i perioden fra 1. december til 1. marts. Det begrænser dermed borgernes handlemuligheder. Mens afbrænding af haveaffald sparer transporten til og fra genbrugspladsen, går næringsstofferne i det organiske materiale derimod tabt.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.