Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Container-kompostering

Container-kompostering er en komposteringsmetode, som foregår i lukkede containere under naturlig tilførsel af ilt (aerob proces). Metoden kan bl.a. håndtere spildevandsslam og have-park affald. 
 
Anlægget består af en overdækket plads med båse til de forskellige affaldsfraktioner, så lugtgener og ukontrolleret vandtilførsel kan undgås.

En frontlæsser fører affaldet hen til et blandeanlæg, hvor det lægges i lag. Eventuelle urenheder som sten og plast fjernes manuelt. Blandeanlægget er forsynet med vejeceller, der holder øje med, hvor meget af hver fraktion der kommer i blanderen, så der opnås en optimal sammensætning.
 
Transportbånd fører det sammenblandende materiale frem til en container, hvor den egentlige kompostering foregår.
 
Containeren er forsynet med en pyramideformet, dobbelt hulpladebund. Opbygningen gør det muligt at lade luft, der kommer ind gennem rør i bunden, passere frit op gennem materialet. Trådløse målere logger temperaturen hver halve time. Temperaturen ligger på ca. 60 grader, og logningen bruges til at dokumentere, at temperaturen for hygiejnisering overholdes.
 
Efter 10-15 dage bliver komposten således hygiejniseret, ved at der indblæses 125 grader varm luft, sådan at temperaturen holdes på 70 grader i en time. Hygiejniseringen betyder, at komposten må anvendes uden restriktioner.
 
Efter 28 dage lægges materialet ud i miler. Her eftermodner materialet, inden det som kompost udbringes på bl.a. landbrugsjord og som jordforbedringsmiddel. Den samlede gennemløbstid er typisk to måneder.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.