Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Vådoxidaton

Vådoxidering, eller Oxidativ hydrolytisk destruktion (OHD), er en behandlingsmetode, der er i stand til at omdanne spildevandsslam, gylle og organisk materiale til et humuslignende slutprodukt. Selve omdannelsen sker ved en kombination af vand, ilt, varme og højt tryk.
 
Når affaldet ankommer til OHD-anlægget, kommer det ind i en homogeniseringstank, hvor det blandes for at opnå den rette struktur og fugtighed. Herefter tilføres materialet en række tilsætningsstoffer, der skal berede selve omdannelsen.
 
Omdannelsen finder sted i reaktoren, hvor materialet varmes op til ca. 150 grader gennem tilførsel af ilt og et tryk på 20 bar. Dette trin resulterer i en flydende masse, der nu ledes over i en sedimenteringstank.
 
I sedimenteringstanken bundfælder tungmetallerne sig og kan efterfølgende skilles ud som en sandholdig fraktion. Processen gør tungmetallerne immobile, hvilket vil sige, at de ikke kan udvaskes fra det materiale, de bindes til.
 
Den flydende fraktion kommer ud som en kaffelignende substans, der pga. sine humuslignende egenskaber, kan bruges som jordforbedrende middel. Hele processen tager i gennemsnit fire timer.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.