Træ

Vigtige faktorer: Sortering, CO2-lagring, bæredygtigt skovbrug og fortrængte energiressourcer.

WRAP

Der er lavet meget få LCA'er af træaffald, men ud fra de få studier, der findes, peget WRAP på, at forbrænding er bedst, hvis man ser på energibalancen, mens genanvendelse er bedre for klimaet. WRAP konkluderer, at der er behov for LCA-studier udelukkende med fokus på sammenligning af forskellige behandlingsmuligheder for træaffald.

Find WRAp's rapport (2010) her: Environmental benefits of recycling.

Danske studier

En Dansk LCA-screening fra 2006 konkluderer, at genanvendelse til spånpladeproduktion er bedre end energiudnyttelse på biomassefyrede kraftvarmeværker og i affaldsforbrændingsanlæg under den forudsætning, at træ antages at være en begrænset ressource.

Find DTU og affalddanmarks rapport (2006) her: Indledende miljømæssig vurdering af disponering af træaffald i Danmark

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.