Bioplast

Vigtige faktorer: nedbrydningsrater, genanvendelsesteknologi, CO2-lagring, råvarer (primære råvarer eller affaldsprodukter fra anden produktion).

Der er lavet relativt få studier af bioplast (eller biopolymerer), idet anvendelsen af bioplast stadig er begrænset, og både produktions- og genanvendelsesteknologi er under udvikling.

Det betyder også, at de eksisterende LCA-studier er baseret på mange antagelser om indsamling, teknologi osv. og kun kan give en indikation af de miljømæssige fordele ved de enkelte behandlingsteknologier.

WRAP

WRAP-projektet konkluderer på baggrund af 7 LCA-studier, at mekanisk og kemisk genanvendelse har størst miljømæssigt potentiale fulgt af forbrænding med energiudnyttelse.

Udnyttelsen af energien fra bioforgasning gør denne teknologi miljømæssig fordelagtig frem for kompostering. Bioplast bliver ofte fremhævet som bionedbrydelige og komposterbare, men miljøgevinsten ved kompostering er begrænset.

Find WRAP rapporten (2010) her: Environmental benefits of recycling

Danske studier

FORCE Technology's to danske livscyklusvurderinger af produkter i bioplast peger på bioforgasning som mest fordelagtig fulgt af kemisk genanvendelse og forbrænding med energiudnyttelse set i et europæisk perspektiv. Kompostering klarer sig også i denne sammenligning dårligt.

Find FORCE Technology rapporten (2010) her: Engangsartikler i bioplast – Marked, egenskaber og miljø

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.