Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald består af jord, sten, beton, tegl, metal, gips mm., og genanvendelsesprocenten er meget høj i Danmark. Metal, pap/papir, glas, plast mv. kan frasorteres, se konklusioner om affaldsbehandling for disse fraktioner separat.

De store mængder inerte materialer kan, såfremt de ikke er forurenede, med fordel genanvendes i anlægsarbejder, hvor det kan erstatte grus og andre naturmaterialer.

Se endvidere Joint Research Centres guide til LCA af bygge- og anlægsaffald: Supporting Environmentally Sound Decisions for Construction and Demolition (C&D) Waste Management – A practical guide to Life Cycle Thinking (LCT) and Life Cycle Assessment (LCA) (2011)

Danske studier

Se "LCA af genbrug af mursten" udarbejdet for Miljøstyrelsen af DTU Miljø. Rapporten konkluderer, at genbrug af mursten (facadesten og bagsten) er en miljømæssigt mere fordelagtig behandlingsmetode end genanvendelse (nedknusning og anvendelse i vejbyggerier).

Find ”LCA af genbrug af mursten”, miljøprojekt nr. 1512, 2013 her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.