Gylle

Vigtige faktorer: Afgasning ved lagring, emissioner efter udbringning på marken, udnyttelse af fosfor

Danske studier

I Miljøstyrelsens rapport om LCA af gylle fra 2009 indeholder LCA-resultater for tre teknologier til behandling af svine- og kvæggylle.

Forsuring af gylle ved tilsætning af svolvsyre reducerer afdampningen af ammoniak, og giver derved samlet set væsentlige miljøgevinster sammenlignet med traditionel lagring og udbringning af gylle på marken.

Brugen af svinegylle til fremstilling og efterfølgende afbrænding af fiberpiller i et specifikt anlæg  til varmeproduktion eller direkte brug af fiberpillerne  som gødning på marken har stort set samme miljøbelastning som den traditionelle udbringning på marken.

Der er væsentlige usikkerheder forbundet med vurderingerne, eftersom de især for fiberpillernes vedkommende er baseret på ny teknologi, der er under udvikling.

Find Miljøstyrelsens rapport (2009) her: Life Cycle Assessment of Slurry Management Technologies. Environmental Project No. 1298

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.