Pap og papir

Vigtige faktorer: Sorteringseffektivitet/materialetyper, energiforbrug i papirfremstilliing og -genanvendelse, fortrængte energiressourcer og CO2-lagring.

WRAP

Wrap's gennemgang viser, at LCA-studier af papir og pap ikke entydigt peger på, at genanvendelse er bedre end forbrænding. Konklusionerne i de eksisterende studier varierer som følge af forskellige forudsætninger for opgørelsen af miljøbelastningen. Dog konkluderer WRAP på baggrund af studierne, at genavendelse af papirprodukter af høj kvalitet, herunder kontorpapir, giver en væsentlig miljøgevinst sammenlignet med forbrænding.

WRAP's gennemgang i 2006 dækkede også et dansk studie udført for Miljøstyrelsen i 2003, der konkluderer, at genanvendelse af pap og papir er miljømæssigt fordelagtigt frem for forbrænding, såfremt biomasse betragtes som en begrænset ressource. Hvis biomassen derimod betragtes som en ubegrænset ressource, er genanvendelse og forbrænding miljømæssigt set ligeværdige.
 
Find WRAP's rapport (2010) her: Environmental benefits of recycling

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.