Vejledning i CO2 opgørelser

Dansk Affaldsforening (tidligere affald danmark) har fået udarbejdet en vejledning i CO2-opgørelser i den danske affaldsbranche. I vejledningen findes baggrundsdata for affaldsbehandling af forskellige affaldsfraktioner, men vejledningen er lavet med henblik på klimaregnskaber for et anlæg, en kommune eller et affaldsselskab og er således ikke møntet på sammenlignende livscyklusvurderinger.

Find vejledningen på DAKOFA's videnbank for energi og klima.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.