Reklametryksager

En omfattende LCA af husstandsomdelte reklamer udarbejdet af DTU for Vestforbrænding, dannede i 2011 baggrund for en kampagne, der opfordrer borgerne i 12 kommuner til at tilmelde sig ordningen ”Reklamer – Nej tak”.

LCA’en sammenligner affaldsforebyggelse (undgået produktion, distribution og bortskaffelse af reklamer) med genanvendelse/forbrænding af reklamerne og konkluderer, at der er en miljømæssig besparelse, når borgerne siger nej tak til reklamer. Den miljømæssige gevinst reduceres, når der tages højde for en øget brug af elektroniske tilbudsaviser.
 
Grafisk Arbejdsgiverforening har dog kritiseret rapporten, blandt andet fordi den kun medtager én papirkvalitet til trods for, at der er store forskelle i de forskellige papirkvaliteters miljøbelastning. Find Grafisk Arbejdsgiverforenings kritik her.

Find Resume af DTU's rapport (2011) her: LCA on the prevention of unsolicited mail in the Vestforbrænding municipalities 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.