Forbrændingsegnet affald

DTU har for affald danmark lavet en LCA, der sammenligner energiudnyttelse af forbrændingsegnet affald ved dedikeret affaldsforbrænding, medforbrænding på kraftværker eller en kombineret biogas/komposteringsproces.

Rapporten konkluderer, at disse tre teknologier i store træk er miljømæssigt ligeværdige. Udnyttelsen af el og varme fra dedikeret forbrænding udgør dog en væsentlig faktor, og dårlig udnyttelse eller substitution af naturgasbaseret elproduktion (isf. kulbaseret) forringer miljøgevinsten ved den dedikerede forbrænding. For dedikeret forbrænding er det derfor miljømæssigt set bedst at forbrænde affaldet på et forbrændingsanlæg i et område domineret af centrale kulfyrede kraftvarmeværker.

Find DTU's rapport her: Miljøvurdering af affaldsforbrænding og alternativer

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.