Haveaffald

WRAP

Konklusionerne (for mad- og haveaffald) i WRAP’s studie er, at bioforgasning ser ud til at være den bedste løsning miljømæssigt set, og at der ikke er stor forskel på kompostering og forbrænding.

Komposteringen skal være effektiv og føre til erstatning af eksempelvis gødning, før det giver en væsentlig miljømæssig gevinst sammenlignet med forbrænding.
 
Find WRAP's rapport (2010) her: Environmental benefits of recycling

Danske studier

Et PhD-projekt på DTU har sammenlignet behandlingsmuligheder for haveaffald i Århus Kommune. Beregningerne viste, at et system med en stor del haveaffald til forbrænding og en mindre del til kompostering giver en højere klimagevinst end systemer, hvor størstedelen af haveaffaldet komposteres. For andre miljøeffekter er resultaterne modsatte, og der drages derfor ikke overordnede konklusioner om den mest miljøvenlige teknologi.

Find Boldrin/DTU rapporten (2009)her: Environmental Assessment of Garden Waste Management. PhD-afhandling på DTU Miljø

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.