Metal

Vigtige faktorer: sorteringseffektivitet/shredding, kvalitetstab, energianvendelse ved primær produktion og mulighed for genanvendelse af metaller i slagge.

Der er store miljøgevinster forbundet med genanvendelse af de fleste metaller. I enkelte tilfælde kan forbrænding af tynde folier i affaldsforbrændingsanlæg give miljøfordele, mens større metaldele ikke brænder.

Derimod er omsmeltning en effektiv udnyttelse af metallerne, idet energikrævende udvinding og produktion af stål, kobber osv. erstattes.

WRAP

WRAPs konklusioner fra 2006 var da også, at genanvendelse af aluminiumsemballage er klart miljømæssigt fordelagtigt set i forhold til forbrænding. Den samme konklusion gælder for stål, men WRAP efterlyser LCA studier, der også fokuserer på genanvendelsen af metaller i slagge på forbrændingsanlæggene.

Selvom stål genanvendes i meget stort omfang, opstår der i nogle produktkæder et kvalitetstab som følge af bl.a. legeringer.

Find WRAP's rapport (2010) her: Environmental benefits of recycling

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.