Energi og klima

Affaldsforbrændingsslagge

(opdateret 7. september 2015)

Slagge fra affaldsforbrænding nyttiggøres i stor omfang til bygge-anlægsopgaver efter, at hovedparten af metallerne i slaggen er frasorteret til genanvendelse. Information om udsortering af metaller fra affaldsforbrændingsslagge og fra shredderaffald kan fx findes oplæggene fra DAKOFA seminar afholdt i august 2013, se her

Genanvendelse af slaggen er reguleret bekendtgørelsen nr. 1662 af 21/12/2010 (”Restproduktbekendtgørelsen”), som kan findes her (Den igangværende revidering sommeren 2015 af denne bekendtgørelse vedr. ikke anvendelse af slagge fra affaldsforbrændingsanlæg)

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.