Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Energi og klima

Se også seperat vidensbank om affaldsforbrænding - klik her

Denne videnbank indeholder vigtige links til informationer om forhold vedr. energi og klima, som er relevante for håndteringen af affald og for affaldets plads i relation til energi- og klimaplaner. Som udgangspunkt vil energi-klima-videnbanken omhandle teknik- og miljøaspekter ved drift af affaldsforbrændingsanlæg samt klimapolitiske rammebetingelser og CO2-opgørelser. Videnbanken er inddelt i forskellige emner, der findes i boksen til højre på siden.

Det er målet, at de vigtigste mere generelle informationer kan findes i vidensbanken og med fokus på at give links til at søge deltaljeret information. Det skal samtidigt gøres opmærksom på, at søgefunktionen på DAKOFAs hjemmeside med de rette søgeord er en god hjælp til at finde flere informationer bl.a. fra relevante arrangementer og nyheder. Vidensbanken vil blive udbygget og opdateret løbende, og informationer fra netværksmøderne og fra fagspecialisterne i DAKOFAs medlemskreds er vigtige i denne forbindelse. Sektoren besidder stor viden, og hjemmesiden og videnbanken er et godt middel til at dele denne viden.

Visning
loading
Flere