Energi og klima

Se også seperat vidensbank om affaldsforbrænding - klik her

Denne videnbank indeholder vigtige links til informationer om forhold vedr. energi og klima, som er relevante for håndteringen af affald og for affaldets plads i relation til energi- og klimaplaner. Som udgangspunkt vil energi-klima-videnbanken omhandle teknik- og miljøaspekter ved drift af affaldsforbrændingsanlæg samt klimapolitiske rammebetingelser og CO2-opgørelser. Videnbanken er inddelt i forskellige emner, der findes i boksen til højre på siden.

Det er målet, at de vigtigste mere generelle informationer kan findes i vidensbanken og med fokus på at give links til at søge deltaljeret information. Det skal samtidigt gøres opmærksom på, at søgefunktionen på DAKOFAs hjemmeside med de rette søgeord er en god hjælp til at finde flere informationer bl.a. fra relevante arrangementer og nyheder. Vidensbanken vil blive udbygget og opdateret løbende, og informationer fra netværksmøderne og fra fagspecialisterne i DAKOFAs medlemskreds er vigtige i denne forbindelse. Sektoren besidder stor viden, og hjemmesiden og videnbanken er et godt middel til at dele denne viden.

Visning
loading
Flere
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.