CO2-opgørelser i den danske affaldsbranche – en vejledning

Affaldssektoren i Danmark udgav i 2011 en vejledning om CO2-opgørelser i den danske affaldsbranche. Vejledningen opstiller rammebetingelser og grunddata til brug for udarbejdelse af en CO2-opgørelse for en proces, en teknologi, en virksomhed eller en systemløsning for indsamling og behandling af affald. Hensigten er at sikre transparens i forudsætninger, teknologiske data og omregning til CO2-ækvivalenter. Metoden omfatter bl.a. en opgørelse af direkte og indirekte CO2-bidrag, og der er forslag til emissionsfaktorer ved forbrug af energi og materialer, samt ved bidrag til genanvendelse af materialer og energiudnyttelse. Vejledningen består af i alt 4 delrapporter som kan findes her:

GENERELT PRÆSENTATION ved Thomas Højlund Christensen DTU 2012

Desuden er udarbejdet 6 cases med konkrete beregninger ud fra vejledningen samt gengivet nogle spørgsmål med tilhørende svar:

CASE: AffaldVarme Aarhus Handtering og kompostering af haveaffald fra genbrugsstationer 2007
CASE: Amageforbrænding CO2-opgoerelse affaldsforbrænding 2010
CASE: RGS 90 Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald til vejmaterialer 2007 8 9
CASE: Stena Recycling Genanvendelse af jern- og metalskrot fra genbrugspladser 2009
CASE: Stena Recycling Genanvendelse af papir pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 2009
CASE: Vestforbrænding Forbrænding af blandet affald fra husholdning og erhverv 2009

DIVERSE SPØRGSMAAL OG SVAR ved Thomas Astrup DTU 2012
SPM og svar: Hvordan opgøres det når den fortrængte varme er baseret på biomasse
SPM og svar: Hvordan opgøres det når materialer flyttes fra forbrænding til genanvendelse
SPM og svar: Hvordan opgøres undgåede metanemissioner ved opsamling af deponigas
SPM og svar: Hvornår  medregnes biomasse anvendt i forbrænding som affald og hvornår som biobrændsel

FORMIDLING EX ved AffaldPlus 2012

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.