Energi og klima

EU’s energi- og klimapolitik

(opdateret 18. september 2015)

Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 29. april 2015 giver et godt overblik over energi og klima mål i EU 2030. Uddrag af redegørelsen:

  • I oktober 2014 besluttede Det Europæiske Råd (DER) af stats- og regeringsledere, at EU i 2030 samlet skal reducere sine drivhusgasudledninger med mindst 40 pct. i forhold til 1990 (se her). Det overordnede reduktionsmål fordeles mellem de kvotebelagte og ikke-kvotebelagte sektorer. Kvotesektorens udledninger skal reduceres med 43 % i forhold til 2005, og udledningerne uden for kvotesektoren skal reduceres med 30 % for EU under ét. Reduktionerne i de ikke-kvotebelagte sektorer vil blive fordelt mellem medlemslandene med reduktionsmål mellem 0 pct. og 40 pct.

  • På DER i oktober blev der fastsat et EU-mål for vedvarende energi (VE) på mindst 27 pct. i 2030 og et vejledende mål på EU-plan for forbedring af energieffektiviteten på mindst 27 pct. VE-målet er bindende for EU som helhed, men bliver ikke fordelt som forpligtende mål for de enkelte medlemslande, som under den nuværende ramme for EU’s klima- og energipolitik, hvor Danmark har et mål for VE på 30 pct. i 2020. Sammenholdt med den nuværende meget lave kvotepris vil fraværet af bindende EU-mål for VE og energieffektivitet betyde, at indførelsen af regeringens energipolitiske milepæle i 2050 om en energiforsyning, der er baseret 100 pct. på VE, i høj grad afhænger af en fortsat stærk national indsats.


Kommissionen har beskrevet de fremtidige planer for EU's energi og klimapolitik i meddelelsen ’En rammestrategi for en modstandsdygtig energiunion med en fremadskuende klimapolitik’ (se COM 2015, 80 final af 25. februar 2015). 

Der er beskrevet i alt 15 indsatsområder i rammestrategien, herunder at kommissionen vil fremlægge forslag om en ny pakke for vedvarende energi i 2016-2017, som vil omfatte en ny politik for bæredygtig biomasse og biobrændstoffer såvel som lovgivning for at sikre at nå mål for 2030. En beskrivelse den danske implementering af de nuværende EU's bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer kan findes i en håndbog fra Energistyrelsens (se her). Det fremgår desuden af køreplanen, som er et bilag til rammestrategien (se her), at kommissionen i 2016 vil udsende en ’Meddelelse om konvertering af affald til energi’.

En yderligere uddybning af energi og klimapolitikken i EU fra kommissionen kan bl.a. findes her:
http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030/index_en.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/2030-energy-strategy

Et indblik i EU's holdning til forhandlingerne om en ny international klimaaftale under FN COP21 kan findes her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.