Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Mere genanvendelse af kritiske råstoffer og nye krav til produkter med magneter

30. marts 2023
Mere genanvendelse af kritiske råstoffer og nye krav til produkter med magneter
Kommissionen har offentliggjort et forslag til en forordning, som skal være med til at give en sikker og bæredygtig forsyning af kritiske råstoffer til EU. Genanvendelse af kritiske råstoffer skal øges, og nogle af disse er defineret som strategiske råstoffer. Der er også nye krav til mange produkter, herunder til et stort antal varekategorier indeholdende magneter.

EU-Kommissionen offentliggjorde den 16. marts en større pakke med tiltag for at sikre EUs fremtidige forsyning af kritiske råstoffer. 

Denne nyhed fremhæver nogle af elementerne fra den del af kommissionens pakke, som vedrører forslaget til en ny forordning om en sikker og bæredygtig forsyning af kritiske råstoffer.

EU mål for forsyningen med strategiske råstoffer

Forordningen indeholder mål for EU’s forsyningskæder for strategiske råstoffer (se liste nederst i nyheden)  og for diversificeringen af EU's forsyning frem mod 2030:  

 • Mindst 10 % af EU's årlige forbrug af strategiske råstoffer skal komme fra miner i EU (hvis råstofferne findes i EU's undergrund)
 • Mindst 40 % af EU's årlige forbrug af strategiske råstoffer skal EU selv kunne forarbejde ud fra råvarer (forbrug af europæiske OG oversøiske råstoffer)
 • Mindst 15 % af EU's årlige forbrug af strategiske råstoffer skal være fra genanvendelse af affald i EU
 • Højst 65 % af EU's årlige forbrug af hvert strategisk råstof på et givet forarbejdningsstadie må komme fra ét enkelt ikke-EU-land.

Forordningens kapitel 5 om bæredygtighed har krav til de enkelte medlemsstater

Her kræves bl.a. at medlemsstaterne skal:

 • Øge indsamlingen af affald med et ’højt kritisk-råstof-nyttiggørelses-potentiale’, og det skal sikres, at dette affald håndteres i relevante genanvendelsessystemer
 • Øge genbruget af produkter og komponenter med et ’højt kritisk-råstof-nyttiggørelses-potentiale’
 • Øge anvendelsen af sekundære kritiske råstoffer i fabriksproduktionen (manufacturing) og hvor relevant, bruge indhold af af sekundære kritiske råstoffer som del af kriterierne i offentlige udbud

Disse krav skal især gælde for produkter og affald, som ikke er omfattet af anden EU-lovnings specifikke krav for indsamling, behandling, genanvendelse eller genbrug.

Oplysningskrav om evt. indhold af kritiske råstoffer i elektronik/-affald og i magneter 

Medlemsstaterne skal fremover ved indberetningen af data om mængden af ​​genanvendt elektronikaffald til EU-kommissionen også indberette mængderne af komponenter, der indeholder relevante mængder af kritiske råstoffer, der er fjernet fra sådant affaldsudstyr, samt indberette mængderne af kritiske råstoffer, der er nyttiggjort fra elektroniskaffald. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der specificerer en liste over produkter, komponenter og affaldsstrømme, der som minimum skal anses for at have et højt kritisk-råstof- nyttiggørelses-potentiale.

Der er også særlige oplysningskrav for permanente magneter, som findes i mange produkter. Således skal der ved markedsføringen af bl.a.:

 • vindmøllegeneratorer, motorkøretøjer, lette transportmidler, kølegeneratorer, varmepumper, elektriske motorer (også integreret i andre produkter), vaskemaskiner, tørretumblere, mikrobølgeovne, støvsugere og opvaskemaskiner

findes en letlæselig og uudslettelig produkt-etikette, der angiver indhold af magneter og deres evt. indhold af udvalgte, kritiske råmaterialer. Produktet skal også have en QR-kode el.lign. med mere detaljeret information om magneterne i produktet.

Kapitel 5 regulerer også certificering og beregning af miljøpåvirkningen:

 • Der er opstillet krav for at blive anerkendt som en certificeringsordning som (også) dokumenterer  bæredygtigheden af ​​kritiske råstoffer. Der er i kravene til beregningen af miljøpåvirkningen også en afgrænsning i forhold til, at brugsfasen og end-of-life-fasen ikke må medregnes.

Ny liste over strategiske råstoffer

Forordningen indeholder en opdateret liste over kritiske råstoffer. Nogle af disse kritiske råstoffer er særligt vigtige og indgår i en helt ny liste over strategiske råstoffer. Disse råstoffer vurderes til at være af afgørende betydning for teknologier med en vigtig rolle for Europas grønne og digitale ambitioner eller for forsvars- og rumudstyr, og hvor råstofferne samtidigt er genstand for potentielle forsyningsrisici i de kommende år. Med forordningen indarbejdes både listen over kritiske råstoffer (tidligere offentliggjort hvert 3. år som en meddelelse fra kommission) og listen over strategiske råstoffer i EU-retten.

Følgende råvarer skal betragtes som kritiske:

 • Antimon, arsen, bauxit, baryt, beryllium, bismut, bor, kobolt, kokskul (anvendes til stålproduktion), kobber, feltspat, fluorspat, gallium, germanium, hafnium, helium, tunge sjældne jordarts-grundstoffer, lette sjældne jordarts-grundstoffer, litium, magnesium, mangan, naturlig grafit, nikkel – batterikvalitet, niobium, råfosfat, fosfor, platingruppens metaller, skandium, siliciummetal, strontium, tantal, titaniummetal, wolfram, vanadium

Følgende råvarer skal betragtes som strategiske:

 • Bismut, bor - metallurgikvalitet, kobolt, kobber, gallium, germanium, litium - batterikvalitet, magnesiummetal, mangan - batterikvalitet, naturlig grafit - batterikvalitet, nikkel - batterikvalitet, platingruppens metaller, sjældne jordarts-grundstoffer til magneter (Nd , Pr, Tb, Dy, Gd, Sm og Ce), siliciummetal, titaniummetal, wolfram

 

Kommissionens pressemeddelelse "Kritiske råstoffer: sikring af stabile og bæredygtige forsyningskæder til EU's grønne og digitale fremtid" om deres pakke med tiltag for at sikre EUs fremtidige forsyning af kritiske råstoffer fra 16. marts 2023 kan findes her (bagerst i pressemeddelelsen er der links til Q&A mv.)

Kommissionens udkast til en forordning "Regulation establishing a framework for ensuring a secure and sustainable supply of raw materials ... ", COD 2023/0079 af 16. marts 2023 kan findes her

Se evt. også videooptagelse af Kommissionens pressekonference om kritiske-råstoffer-pakken her (51 min.)

Se evt. også kommissionens meddelelse "A secure and sustainable supply of critical raw materials in support of the twin transition", COM /2023) 165 final af 16. marts 2023 her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.