Metal

Metalaffald er en værdifuld ressource, som der i stigende grad er fokus på at indsamle og genanvende. Metal indsamles via skrothandlere og på kommunale genbrugspladser. En del af metalaffaldet forbehandles i Danmark af shreddervirksomheder, inden det afsættes til endelig oparbejdning i udlandet. Den anden del af metalaffaldet afsættes til udlandet direkte som indsamlet uden forbehandling i Danmark.

Shredder

Shreddervirksomhederne modtager metalaffald, som selvfølgelig primært indeholder metal, men fraktionen indeholder også f.eks. tekstil-, skum- og trærester. Hos shreddervirksomhederne neddeles og sorteres metalaffaldet i magnetiske og ikke-magnetiske fraktioner. Også glas og plast kan i nogen grad udsorteres til genanvendelse fra processen. Restfraktionen som fremkommer ved processen kaldes shredderaffald og denne fraktion deponeres eller energiudnyttes.

Danske shredderanlæg arbejder i disse år på at få endnu flere ressourcer ud af metalaffaldet, inden restfraktionen slutdisponeres. Erhvervsstyrelsen støtter teknologiudviklingsprojekter hos virksomhederne med et betydeligt millionbeløb – Se materialet fra DAKOFAs seminar (juni 2015) om bedre udnyttelse af ressourcer fra shredderaffald her

Læs mere om shredderaffald på Miljøstyrelsens hjemmeside

Visning
loading
Flere
Visning
loading
Flere
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.