Seminar: Er nyttiggørelse af shredderaffald muligt i praksis?

Onsdag den 3. juni 2015 kl. 9.00 - 12.30 holder DAKOFA et seminar på Frederiksberg, hvor vi følger op på de forventede effekter i ressourcestrategien ’Danmark uden affald’ med hensyn til mere og bedre genanvendelse/nyttiggørelse af shredderaffald.

Der har gennem de senere år været stor opmærksomhed på, at shredderaffald hidtil har udgjort en betydelig del af det affald, der deponeres på de danske deponeringsanlæg. Der er blevet stillet spørgsmålstegn ved, om det vil være muligt i højere grad at genanvende metallerne fra affaldet og nyttiggøre (helt eller delvist) affaldets høje energiindhold.

Ressourcestrategien arbejder for, at der i 2018 skal sorteres og genanvendes mere og bedre shredderaffald, at 70 % nyttiggøres (heraf genanvendes mindst 10 %) og højest 30 % shredderaffald deponeres. Der er igangsat/gennemført en række projekter, som har til formål at belyse muligheder og barrierer for at ressourcestrategien intentioner opfyldes. På dette seminar følger vi op på, om initiativerne bringer os nærmere målene – hvilke væsentlige barrierer er identificeret, og kan det i lade sig gøre i praksis at opfylde målene?

Et revideret program for seminaret findes til download til højre nede på denne side.

Tilmelding kan ske indtil 1. juni 2015 kl. 12.00 og sker her til højre på denne side (ikke-medlemmer af DAKOFA tilmelder sig ved at kontakte DAKOFAs sekretariat).

Til orientering, så afholdes samme sted kl. 13.00 møde i DAKOFAs Energi- og klimanetværk, som indledes med frokost fra kl. 12.30. Program og mulighed for tilmelding til netværksmødet (kun for DAKOFA medlemmer) findes via dette link

Hvornår

03. juni 2015
kl. 09.00 - 12.30

Hvor

Hos DAKOFA i Dansk Energis lokaler A+B på 5. sal
Vodroffsvej 591900 Frederiksberg

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.500,00
Pris ikke medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.500,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
2. juni 2015

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.