Batterier

Håndteringen af udtjente batterier og akkumulatorer er underlagt et producentansvar. Producenter og importører af batterier og akkumulatorer skal indsamle og håndtere en mængde svarende til de mængder, som den enkelte producent eller importør markedsfører på det danske marked. Producentansvaret har hjemmel i Lov om Miljøbeskyttelse og den såkaldte Batteribekendtgørelse. Det gælder for alle producenter og importører, som markedsfører batterier og akkumulatorer i Danmark.

Håndtering af batterier

Batterier og akkumulatorer deles op i tre kategorier:

  • Bærbare batterier
  • Bilbatterier
  • Industrielle batterier

I Danmark er det Dansk Producentansvarssystem (DPA-System), der varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om producentansvar for affald fra elektrisk og elektronisk udstyr, udtjente batterier og senere også udtjente biler.

Producentansvaret medfører en række forpligtelser for producenter og importører i forbindelse med at de markedsfører batterier og akkumulatorer eller produkter ,der indeholder disse. Ligeledes er der en række forpligtelser forbundet med indsamling og genanvendelse af produkterne.

Producentansvaret kan varetages af producenten eller importøren selv (individuelt ansvar) eller producenten/importøren kan vælge at lade en kollektiv ordning varetage sine opgaver.
I Danmark varetager Dansk Producentansvarssystem (DPA-System) en række administrative opgaver forbundet med producentansvaret for batterier og akkumulatorer. Dette er bl.a.:

  • Administration og drift af det nationale producentregister.
  • Vejledning vedr. registrering og indberetning til producentregisteret
  • Vejledning og afgørelser vedr. hvorvidt producenter og importører samt deres produkter er omfattet af producentansvar.
  • Administration af tildelingsordninger, hvor batterier og akkumulatorer indsamlet via de kommunale indsamlingssteder, tildeles producenter og importører.


Kommunal indsamling af bærebare batterier og akkumulatorer
Producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer betaler for mængden af markedsførte batterier og akkumulatorer. Betalingen skal dække udgifterne til den kommunale indsamling af bærbare batterier.

Visning
loading
Flere

Relevante hjemmesider

Miljøstyrelsens opslag om batterier og akkumulatorer
Her findes yderligere information samt link til den gældende lovgivning på området. Her kan du bl.a. også finde en liste over informationer sendt fra Miljøstyrelsen til kommunerne i forbindelse med reglerne om producentansvar for batterier og akkumulatorer.

DPA’s hjemmeside
Her finder du også en beskrivelse af lovgivningen, krav til aktørerne, definitioner, statisk og nærmere beskrivelse af hvilke produkter der omfattet.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.