Hybrid-seminar: EU's batteriforordning - produktudvikling og affaldshåndtering på nye veje?

EU's batteriforordning - produktudvikling og affaldshåndtering på nye veje?
DAKOFA afholder i samarbejde med Miljøministeriet et informationsmøde om den nye EU batteriforordning, som bygger på den foreløbige politiske enighed, en trialog-aftale, mellem Rådet og Parlamentet om Kommissionens forslag. Den nye forordning skal styrke bæredygtigheden og regulere batteriernes samlede livscyklus fra produktion til genbrug og genanvendelse og vil gælde for alle batterier, herunder alle udtjente batterier. Desuden vil virksomheder fortælle om håndtering, produktion og udvikling af batterier. Det fælles informationsmøde gennemføres som et hybridseminar uden beregning for deltagerne.

DAKOFA afholder - i samarbejde med Miljøministeriet - et informationsmøde om den nye batteriforordning. Vi hører også om håndtering af indsamlede bærbare batterier og (lithium-ion) elbilbatterier, en ny lithiumion-batteri-fabrik og udvikling af nye industrielle batterier. Informationsmødet gennemføres som et hybridseminar uden beregning for deltagerne.

EU’s Ministerråd og Europa-Parlamentet nåede den 9. december 2022 til foreløbig politisk enighed om Kommissionens forslag til en ny batteriforordning (se Rådets pressemeddelelsen på dansk her og trialog-aftaleteksten, dvs. selve forordningsudkastet med de aftalte ændringer, på engelsk her). Aftalen gælder for alle batterier og alle udtjente batterier, herunder bil-, elcykel-, traktions- og industribatterier og bærbare batterier. Den nye forordning skal styrke bæredygtigheden og regulere batteriernes samlede livscyklus fra produktion til genbrug og genanvendelse.

Batteriforordningen forventes at blive den første (vedtagne) nye type EU-lovgivning, som regulerer hele livscyklus for en produktkategori i et bæredygtighedsperspektiv og med tankegangen fra cirkulær økonomi. Også EU-kommissionens forslag til en ny emballageforordning er af denne bredere type lovgivning. Det har således stor betydning at forstå, hvordan denne nye type EU-lovgivning skrues sammen og forventes at virke – og her i dette seminar med udgangspunkt i en gennemgang af batteriforordningen.

Også kommissionens pressemeddelelse "Kritiske råstoffer: sikring af stabile og bæredygtige forsyningskæder til EU's grønne og digitale fremtid" og det tilhørende udkast til forordning viser, hvordan råstoffer i batterier skal genanvendes mere og bedre (se DAKOFAs nyhed her).    

Den nye batteriforordning opstiller regler for det udvidede producentansvar for batterier samt fastsætter bl.a. mål om indsamling af udtjente batterier, minimumsniveau af indhold af genanvendte metaller for nogle batterier, effektivitetsmål for genanvendelsen af alle udtjente batterier (herunder eksempelvis materialenyttiggørelse af litium fra udtjente batterier) . Der opstilles desuden kriterier for ydeevne, holdbarhed og sikkerhed, strenge begrænsninger for farlige stoffer som kviksølv, cadmium og bly og obligatoriske oplysninger om batteriers CO₂-fodaftryk. Forordningen indfører også mærknings- og oplysningskrav, bl.a. om batterikomponenter og genvundet indhold, et elektronisk "batteripas" og en QR-kode. Endelig fastsætter forordningen strenge due diligence-regler for store virksomheder, som skal kontrollere kilden til de råstoffer, der anvendes til markedsførte batterier.

Den endelige godkendelse af aftaleteksten for den nye forordning forventes inden sommerferien, hvorefter batteriforordning kan offentliggøres med henblik på ikrafttrædelse.

Deltag i dette fælles arrangement mellem DAKOFA og Miljøministeriet og bliv opdateret på rammerne og de forventede konsekvenser af den nye batteriforordning.

Program

12:00-12:30
Frokost-sandwich
12:30-12:40
Indledning

Morten Carlsbæk og Mette Skovgaard, DAKOFA

12:40-13:40
Gennemgang af den nye batteriforordning – fremtidig produktion og affaldshåndtering med fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi

Anne Nielsen og Anne Gry Lund, Miljøministeriet

13:40-14:05
Pause
14:05-15:20
Oplæg, spørgsmål og debat om batteriforordningen og dens betydning

 

Indledende oplæg om:

Indsamling, behandling og genanvendelse af litiumion-batterier i industriel skala
Louise Drue Andersen, Stena Recycling Group

Produktion af industrielle batterier mhp fremtidig genanvendelse
Kristian Sylvester-Hvid, Teknologisk Institut

Håndtering af batterier fra husstandsindsamling og andre bærbare batterier
Frederik Madsen, Batteriforeningen
 

15:20-15:30
Afrunding

DAKOFA

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

13. april 2023
kl. 12.30 - 15.30

Hvor

DAKOFAs lokaler og online via ZOOM/Youtube
Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. salt1620 København V

Deltagergebyr

Online deltagelse
DKK 0,00
Fysisk deltagelse
DKK 0,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.