Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Ret til reparation - nyt udspil fra Europa-Kommissionen

23. marts 2023
Ret til reparation - nyt udspil fra Europa-Kommissionen
Direktivforslag fastsætter fælles regler, der skal fremme reparation af varer. DAKOFA afholder seminar om forslaget den 11. maj.

Kommissionen fremsatte et forslag til direktiv om fælles regler til fremme af reparation af varer den 22. marts 2023. Med forslaget ønsker Kommissionen, at flere produkter repareres inden for rammerne af den to-årige reklamationsret, og at forbrugerne får lettere og billigere muligheder for at reparere produkter, der teknisk set kan repareres (f.eks. støvsugere eller inden for kort tid tablets og smartphones), når reklamationsretten er udløbet, eller når varen ikke længere fungerer som følge af slitage.

Med forslaget indføres en ny "ret til reparation" for forbrugerne, både inden for reklamationsretten og efter.

Inden for rammerne af den to-årige reklamationsret skal sælgerne tilbyde reparation, medmindre det er dyrere end udskiftning (se evt. mere om reklamationsretten på Forbrugerrådet Tænks hjemmeside her). 

Efter udløbet af reklamationsretten vil der blive stillet et nyt sæt rettigheder og værktøjer til rådighed for forbrugerne med henblik på at gøre "reparation" til en let og tilgængelig mulighed:

  • en forbruger kan over for en producent gøre sin ret til reparation gældende i henhold til EU-retten for et produkt, der teknisk set kan repareres. Pt. gælder det for de almindelige, større hårde hvidevarer (se DAKOFAs nyhed her), elektroniske skærme (displays), svejseudstyr, støvsugere samt servere og datalagring (eksterne harddiske) - snart følger mobiltelefoner mv (se DAKOFAs nyhed her). Derved sikres det, at forbrugerne altid har en kontaktmulighed, hvis de vælger at få repareret deres produkter, og producenterne tilskyndes til at udvikle mere bæredygtige forretningsmodeller.
  • producenter pålægges at oplyse forbrugerne om, hvilket produkter de selv har pligt til at reparere.
  • en online matchmaking-reparationsplatform, der kan hjælpe forbrugerne med at finde og sammenligne forskellige reparationstjenester baseret på forskellige reparationsbetingelser, herunder vejledende priser. Forbrugere kan også finde sælgere eller reparerede varer og købere af brugte varer til reparation. Platformen vil hjælpe forbrugerne med at finde attraktive reparations- eller genbrugsmuligheder som et alternativ til at købe nye varer.
  • en europæisk reparationsoplysningsformular, som forbrugerne vil kunne anmode enhver reparatør om. Dette vil skabe gennemsigtighed med hensyn til reparationsvilkår og pris og gøre det lettere for forbrugerne at sammenligne reparationstilbud.
  • en europæisk kvalitetsstandard for reparationstjenester vil blive udviklet for at hjælpe forbrugerne med at finde reparatører, der påtager sig at levere en højere kvalitet. Denne standard for "nem reparation" vil være åben for alle reparatører i hele EU, hvis de er villige til at forpligte sig til at overholde minimumskvalitetsstandarder, f.eks. baseret på produkternes holdbarhed eller tilgængelighed.

Kasserede produkter er ofte funktionsduelige varer, der havde kunnet repareres, men ofte kasseres for tidligt, hvilket udmønter sig i 35 mio. ton affald, 30 mio. ton forbrugte ressourcer og 261 mio. ton drivhusgasemissioner i EU hvert år. Desuden anslås forbrugernes tab ved at vælge udskiftning i stedet for reparation til næsten 12 mia. euro om året. Derudover forventes initiativet at tilføre 4,8 mia. euro i vækst og investeringer i EU. 

Forslaget om "ret til reparation" blev bebudet i den nye forbrugerdagsorden og handlingsplanen for den cirkulære økonomi. Forslaget suppleres af andre initiativer fra Kommissionen. Forslag til Forordning om miljøvenligt design for bæredygtige produkter fremmer reparationsmulighederne for produkter i produktionsfasen, og forslag til direktiv om styrkelse af forbrugernes rolle i den grønne omstilling gennem bedre beskyttelse mod urimelig praksis og bedre oplysning giver forbrugerne mulighed for at træffe informerede beslutninger i købssituationen. Endelig skal forslag til direktiv om grønne anprisninger forhindre grønvask.

Find Kommissionens pressemeddelelse ”Retten til reparation: Kommissionen indfører nye forbrugerrettigheder med henblik på nemme og attraktive reparationer” fra den 22. marts 2023 her

Find direktivforslaget “… common rules promoting the repair of goods…” (COM/2023/155 final) på engelsk, dansk mv. på EUR-Lex her

Se videooptagelse af Kommissionens pressemøde den 22. marts 2022 om Ret-til-reparation og Miljøanprisninger pakken her (med tolkning til dansk)

DAKOFA afholder et seminar den 11. maj om retten til reparation - se mere her.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.