Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Ecodesign - Nye EU-krav om langvarig adgang til reservedele for nye hårde hvidevarer

22. februar 2021
Ecodesign - Nye EU-krav om langvarig adgang til reservedele for nye hårde hvidevarer
Ved salg af nye hårde hvidevarer til husholdninger efter 1. marts 2021 kræves der adgang i mindst 7-10 år til reservedele og reparationsmanualer.

Nye EU-krav implementerer strengere regler for mangeårig adgang til reservedele og til oplysninger om, hvordan hårde hvidevarer kan repareres. Det muliggør at arbejde endnu mere med at få (repareret og) genbrugt flere af de kasserede hårde hvidevarer - DAKOFAs webinar den 3. marts handler i høj grad om dette tema.

De nye EU-krav gælder fra 1. marts 2021 og indtil videre for køleskabe, frysere, opvaskemaskiner, vaskemaskiner og (nogle) tørretumblere, som sælges som husholdningsmaskiner. Kravene gælder også for køleskabe og frysere, som anvendes i butikker mv. ved til salg/udstilling af varer til kunder.

Reglerne er fastlagt i en række kommissions-forordninger, som udmønter dele af Eco-design direktivet (direktiv 2009/125 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter). De nye krav er nærmere beskrevet i bilag II i forordningerne i et afsnit kaldet ”Krav til ressourceeffektivitet”.

For nye køle/fryseapparater og opvaskemaskiner til husholdninger skal der være adgang til reservedele i mindst syv år. Reservedele skal kunne udskiftes ved hjælp af værktøj, der kan købes i almindelig handel, og uden at gøre permanent skade på apparatet. Der skal være adgang til oplysninger om reparation og vedligeholdelse senest to år efter omsætning af den første enhed af en model eller en ækvivalent model, og indtil slutningen af den nævnte periode. For køle/fryseapparater til butikkers salg af varer til kunder gælder kravene i otte år, mens kravene gælder i ti år for reservedele til nye vaskemaskiner og vaske-/tørremaskiner solgt til husholdninger.

 

Find program mv for DAKOFAs webinar "Øget reparation og genbrug af elektronik - hvordan skal det organiseres?" den 3. marts 2021 her 

Find KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/2019 af 1. oktober 2019 om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af køle/fryseapparater i henhold til EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 643/2009 her  

Find KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/2022 af 1. oktober 2019 om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af husholdningsopvaskemaskiner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF, om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1275/2008 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 1016/2010 her

Find KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/2023 af 1. oktober 2019 om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af husholdningsvaskemaskiner og husholdningsvaske/tørremaskiner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF, om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1275/2008 og om ophævelse af Kommissionen forordning (EU) nr. 1015/2010 her 

Find KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/2024 af 1. oktober 2019 om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF her

Forordningens definition af »køle/fryseapparat, der anvendes til direkte salg«: … det er bestemt til præsentation og salg, med eller uden betjening, af fødevarer og andre artikler … til kunder, ... 

Find Eco-design direktivet, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125 af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter, her.  Efterfølgende ændringer til direktiv 2009/125 er indarbejdet i en konsolideret udgave her 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.