Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Webinar: Øget reparation og genbrug af elektronik – hvordan skal det organiseres?

Øget reparation og genbrug af elektronik – hvordan skal det organiseres?
På dette webinar zoomer vi ind på vejen til øget genbrug og reparation af elektronik. Elektronikaffald har et stort cirkulært potentiale og er i mange sammenhænge defineret som et cirkulært hotspot. Derfor vil vi på dette webinar se på de kommende nationale initiativer, de nuværende forretningsmodeller, erfaringerne samt høre producenternes ideer til, hvordan vi fremadrettet kan understøtte øget reparation og genbrug af elektronik.

I forbindelse med udkastet til den nye nationale CØ-handlingsplan/affaldsplan, lægges der vægt på øget reparation, levetidsforlængelse og genbrug af blandt andet elektronik. Ny EU-regulering stiller krav om adgang til reservedele og manualer for flere grupper af elektronik - krav der skal gøre det muligt  at reparere produkterne i en længere årrække.

Design af produkter spiller en stor rolle for mulighederne for bedre genanvendelse. For at motivere producenter af produkter til at tage miljøhensyn i designfasen samt stimulere genbrug og genanvendelsesmuligheder lægges der i den nye plan op til en modernisering og skærpelse af eksisterende producentansvarsordninger for bl.a. elektronik. 

Deltag og bliv opdateret på de nuværende erfaringer og hør om nye tiltag samt deltag i debatten om, hvordan vi fremadrettet får opbygget et system, der tilskynder til genbrug og reparation.

OBS: Det er som følge af corona-forholdsregler kun muligt at deltage i arrangementet online via Zoom/YouTube. Link til arrangementet vil blive sendt ud 1-3 hverdage inden arrangementet i en separat email. Youtubelink fremsendes ca. 30 minutter før starten på arrangementet. 1-2 dage efter arrangementet fremsendes et andet Youtubelink, hvor det er muligt at se/gense arrangementet i en periode på 14 dage.

Program

12:30-12:40
Velkomst og introduktion 
Annette Braunstein, DAKOFA
Annette Braunstein
Annette Braunstein
Annette har i samarbejde med DAKOFAs direktør ansvaret for foreningens udvikling af strategier og handlingsplaner. Annette varetager den daglige koordinering af foreningens aktiviteter samt projektledelsen af div. faciliteringsopgaver. Annette er ligeledes facilitator for Teknisk Råd, for DAKOFAs juranetværk samt assisterer direktøren med sekretariatsfunktionen for DAKOFAs bestyrelse. Annette er cand.scient.pol. med speciale i EU’s miljøpolitik og har international fortid bag sig fra ISWA. Annette har desuden en HD i Organisation & Ledelse samt en videregående systemisk proceskonsulentuddannelse.
Morten Carlsbæk, DAKOFA
Morten Carlsbæk
Morten Carlsbæk
Morten har mere end 25 års erfaring med affaldshåndtering, R&D og lovgivning fra både private og offentlige ansættelser i Danmark og samarbejder med andre lande. Han er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for energi & klima og for netværk for bio- og slambehandling og har specialistviden inden for biologisk affaldsbehandling. Han har bl.a. arbejdet i det tidligere Forskningscenter for Skov & Landskab, i Solum Gruppen samt i Miljøstyrelsens enhed for Jord og affald, hvor han arbejdede med WEEE, miljøteknologi og -eksport samt organisk affald. Morten er uddannet cand. hort. fra KVL.
12:40-13:10
Forretningsmodeller for reparation og genbrug af elektronik
Michael Søgaard Jørgensen, Aalborg Universitet
Michael Søgaard Jørgensen

En ny kortlægning af forretningsmodeller for reparation og genbrug af elektronik og af forbrugernes reparationsbehov fra projektet Affald og Ressourcer på Tværs i Region Hovedstaden præsenteres. Disse to analyser kan sammen pege på, hvordan der kan opnås en højere grad af reparation og genbrug af elektronik. 

13:10-13:20
Spørgsmål
13:20-13:35
Nyt initiativ i den nationale affaldsplan om modernisering af producentansvaret for elektronik for at fremme mere genbrug, genanvendelse og korrekt registrering
Anne Gry Lund, Miljøministeriet
Anne Gry Lund
Miljøministeriet

Hvilke overvejelser gør ministeriet om det videre forløb mht. dialog med aktørerne, incitamenter, ændret lovgivning? Hvordan spiller det sammen med andre initiativer for (W)EEE, og hvad er tidsplanerne?  

13:35-13:40
Spørgsmål
13:40-13:55
Pause
13:55-14:20
Hvordan gør de kollektive ordninger WEEE mere cirkulært?
14:20-14:25
Spørgsmål
14:25-14:45
Debatoplæg: Hvordan kan producenterne arbejde med det udvidede producentansvar for WEEE for at opnå mere genbrug og genanvendelse?
Henrik Egede, APPLiA Danmark
Henrik Egede
APPLiA Danmark
14:45-15:05
Debatoplæg: Erfaringer fra Aalborg om genbrug af elektronik - hvordan kommer vi videre?
Klaus Bystrup, Aalborg Forsyning
Klaus Bystrup
15:05-15:25
Debat om fremtidens organisering af genbrug og reparation

v/ dagens oplægsholdere og tilhørerne 

15:25-15:30
Afrunding og tak for i dag

v/ DAKOFA 

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

03. marts 2021
kl. 12.30 - 15.30

Hvor

Online via ZOOM/Youtube

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.