Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Bæredygtige produkter skal være normen

30. marts 2022
Bæredygtige produkter skal være normen
Forslag til ny EU ecodesign forordning skal gøre produkter mere holdbare, pålidelige, genbrugelige, opgraderbare, reparerbare og nemmere at vedligeholde, sætte i stand og genanvende samt mere energi- og ressourceeffektive. Og generere mindre affald.

Det er en del af indholdet i Europa Kommissionens forslag til en ny forordning om miljøvenligt design for bæredygtige produkter. Forordningen omfatter alle produkter, der markedsføres i unionen, undtagen fødevarer, foder og medicinalvarer.

Initiativet er en del af Kommissionens Grønne pagt/Green Deal og Handlingsplan for den cirkulære økonomi. Med forslaget ønsker Kommissionen at harmonisere reglerne, så medlemslandene ikke sætter nationale krav, som virksomhederne skal leve op til. Desuden er Kommissionen meget opmærksom på at minimere unionens afhængighed af ressourcer fra ikke-EU lande og øge selvforsyningen af særlige ressourcer.

Forordningen reviderer og udvider direktivet om miljøvenligt design (ecodesign) ved dels at omfatte langt flere produkter, dels ved at udvide anvendelsesområdet for de krav, som produkterne skal opfylde. Med forslaget skal produkter ikke kun være energieffektive, men også cirkulære og have en generel reduktion af deres miljø- og klimaaftryk.

Alle produkter skal fremover have et digitalt produktpas, der skal hjælpe forbrugerne med at vælge de bedste produkter og give andre dele af værdikæden information om fx reparation eller genanvendelse. Hvilken information produktpasset skal indeholde, vil blive fastlagt som en del af de produktspecifikke krav, men der lægges op til, at forskellige dele af værdikæden skal have adgang til den information, der er relevant for dem. Kommissionen skal etablere et register for alle produktpas.

Forslaget giver mulighed for at Kommissionen kan fastsætte obligatoriske kriterier for grønne offentlige indkøb. Når Kommissionen fastsætter sådanne krav, skal de tage hensyn til en række produkt parametre om bl.a. holdbarhed, reparationsmuligheder, genbrug, genanvendelse, energiforbrug og produktets miljømæssige aftryk målt over dets livscyklus (Annex I). De skal også tage hensyn til bl.a. behovet for at sikre tilstrækkelig efterspørgsel efter mere miljømæssige bæredygtige produkter (§58).

Som noget nyt bliver det sværere for store virksomheder at destruere ikke-solgte varer. Virksomhederne skal oplyse, hvor mange produkter de har leveret til forberedelse til genbrug, genfremstilling, genanvendelse, energiudnyttelse og bortskaffelse, og denne information skal gøres tilgængelig. Forslaget forbyder virksomheder at omgå dette krav om transparens, fx ved at sælge varer til en mindre virksomhed (SME), der ikke direkte er omfattet af reglerne. Desuden kan Kommissionen direkte forbyde destruktion af ikke-solgte varer, hvis der er særlige sundheds- eller sikkerhedsproblemer forbundet med det. Denne del af forslaget får retsvirkning samtidig med, at forordningen træder i kraft.

Forordningen er er en rammelovgivning, hvor de specifikke krav til hvert enkelt produkt eller produktgruppe skal fastsættes i delegerede retsakter. Forslaget fastlægger en ramme og en proces herfor. Indtil forordningen træder i kraft, har Kommissionen vedtaget en arbejdsplan for miljøvenligt design og energimærkning for 2022-2024, der skal omfatte nye energirelaterede produkter. Planen omhandler forbrugerelektronik (smartphones, tablets og solpaneler), der er den hurtigst voksende affaldsstrøm.

Kommissionen vil i slutningen af 2022 holde en offentlig høring af hvilke produktkategorier, der skal inkluderes i den første arbejdsplan 2022-2024. Deres eget foreløbige forslag er: tekstiler, møbler, madrasser, dæk, rengøringsmidler, maling, smøremidler samt ’mellemprodukterne’ jern, stål og aluminium.

Læs mere

Den grønne pagt: Nye forslag vil gøre bæredygtige produkter til normen og Europa mindre ressourceafhængigt

Proposal for Ecodesign for Sustainable Products Regulation

Ecodesign and Energy Labelling Working Plan 2022-2024

Questions and Answers: Sustainable Products Initiative

Factsheet on Sustainable Products

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.