Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Forslag til fælles EU-kriterier mod ”grønvaskning” og vildledende miljøanprisninger

23. marts 2023
Forslag til fælles EU-kriterier mod ”grønvaskning” og vildledende miljøanprisninger
EU-Kommissionen har netop fremsat deres forslag til nyt direktiv om grønne anprisninger. Direktivet har til formål at give forbrugerne en større klarhed og sikkerhed for, at produkter, der sælges som ”grønne”, rent faktisk er det.

Forbrugerne vil herved få langt bedre mulighed for at vælge miljøvenlige produkter og tjenesteydelser. Derudover mener Kommissionen, at reglerne vil gavne virksomhederne, da virksomheder, der gør en reel indsats for at forbedre deres produkters miljømæssige bæredygtighed, lettere vil blive anerkendt og belønnet af forbrugerne. Forslaget har derfor også til hensigt at skabe lige vilkår, når det kommer information om produkters miljøpræstationer. Det har ligeledes til formål at sætte fokus på udbredelsen af mærker såvel som nye offentlige og private miljømærker.

Forslaget omfatter alle frivillige anprisninger om et produkts eller en tjenesteydelses miljøvirkninger, aspekter eller ydeevne eller om den erhvervsdrivende selv. Det udelukker imidlertid anprisninger, der er omfattet af eksisterende EU-regler, såsom EU-miljømærket eller logoet for økologiske fødevarer, da disse allerede er regulerede anprisninger. Anprisninger, der vil være omfattet af kommende EU-regler, vil ligeledes blive udelukket af samme grund.

I henhold til forslaget skal virksomheder, der vælger at anvende "grønne anprisninger" om deres produkter eller tjenesteydelser, overholde minimumsnormer for, hvordan de underbygger disse påstande, og hvordan de kommunikerer dem.  Af Kommissionens pressemeddelelse fremgår det, at forslaget er rettet mod eksplicitte anprisninger, som for eksempel "T-shirt fremstillet af genanvendte plastflasker", "CO2-kompenseret levering", "Emballage fremstillet af 30 % genanvendt plast" eller "Havvenlig solcreme". Før virksomheder formidler nogen af de omfattede typer af "grønne anprisninger" til forbrugerne, skal sådanne anprisninger verificeres uafhængigt og dokumenteres med videnskabelig dokumentation. Som led i den videnskabelige analyse skal virksomhederne identificere de miljøvirkninger, der rent faktisk er relevante for deres produkt, og identificere eventuelle afvejninger for at give et fuldstændigt og nøjagtigt billede.

EU-Kommissionen gennemførte en undersøgelse i 2020, der viste, at 53,3 % af de undersøgte miljøanprisninger i EU blev anset for at være vage, vildledende eller ubegrundede, og at 40 % var udokumenterede. Manglen på fælles regler for virksomheder, der fremsætter frivillige grønne anprisninger fører til "grønvaskning" og skaber ulige vilkår på EU's marked til skade for reelt bæredygtige virksomheder.

Læs mere

Kommissionens forslag om nye regler for underbygning af grønne anprisninger "Directive on substantiation and communication of explicit environmental claims (Green Claims Directive)" COD 2023/0085 fra 22. marts 2023 med tilhørende Q&A og faktaark kan findes nederst i pressemeddelelsen her

Læs også DAKOFAs nyhed om Kommissionens forslag til direktiv om styrkelse af forbrugernes rolle i den grønne omstilling gennem bedre beskyttelse mod urimelig praksis og bedre oplysning (COD 2022/0092) her 

Læs også DAKOFAs nyhed om Kommissionens forslag til direktiv om fælles regler til fremme af reparation af varer (COD 2023/0083) her 

Se videooptagelse af Kommissionens pressemøde den 22. marts 2022 om Ret-til-reparation og Miljøanprisninger pakken her (35 min. dansk tolkning, Green Claims fra 10 min. og frem)

Kommissionen har åbnet en høring af forslaget, der kører frem til den 19. maj 2023, se mere her.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.