Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Forbrugerne skal oplyses om produkters (manglende) bæredygtighed inden et køb

04. april 2022
Forbrugerne skal oplyses om produkters (manglende) bæredygtighed inden et køb
Kommissionen vil med et nyt direktiv kræve, at forbrugerne inden et evt. køb skal oplyses om evt. indbygget planlagt forældelse i et produkt, eller hvis en software-opdatering vil forringe nogle funktioner. Samtidigt vil der indføres et generelt forbud mod vildledende reklamer, herunder anvendelse af upålidelige eller uigennemsigtige bæredygtighedsmærker eller informationsværktøjer.

Kommissionens direktivforslag vil ændre i to eksisterende direktiver, så forbrugerne klædes på til at kunne træffe mere informerede valg om produkters bæredygtighed, eller mangel på samme, i forbindelse med et evt. køb. Samtidigt forbydes nogle former for salg. 

Direktivet supplerer Kommissionens forslag til en ny "Forordning om miljøvenligt design for bæredygtige produkter", som udvider det gældende ecodesign-direktiv til at omfatte alle produkter (undtagen fødevarer, foder og medicinalvarer) og ændrer det fra et direktiv til en forordning (se evt. DAKOFAs nyhed her).

Ændringer til direktivet om urimelig handelspraksis

I direktivets artikel 6 om vildledende handlinger tilføjes, at oplysninger om miljømæssige eller sociale virkninger, holdbarhed samt reparationsmuligheder ikke må være urigtige eller vildledende i forbindelse med en handelspraksis.

Den eksisterende liste i bilag 1 over forbudte former for urimelig handelspraksis ("sortlisten") udvides bl.a. med:

  • Manglende information om funktioner, der er indført for at begrænse holdbarheden, f.eks. software, der standser eller forringer varens funktionalitet efter en bestemt periode
  • Generiske og vage miljøanprisninger, hvor produktets eller forhandlerens fremragende miljøpræstationer ikke kan påvises. Eksempler på sådanne generiske miljøanprisninger er "miljøvenlige", "øko-" eller "grønne", som fejlagtigt antyder eller giver indtryk af fremragende miljøpræstationer.
  • Den erhvervsdrivende fremsætter en miljøanprisning vedrørende hele produktet, selv om den rent faktisk kun vedrører et bestemt aspekt af produktet.
  • Den erhvervsdrivende anvender et valgfrit bæredygtighedsmærke, som ikke er baseret på en tredjeparts-verifikationsordning eller ikke er indført af offentlige myndigheder.
  • Det oplyses ikke, at en vare har begrænset funktionalitet, hvis der anvendes forbrugsvarer, reservedele eller tilbehør, som ikke leveres af den oprindelige producent.

Ændringer til direktivet om forbrugerrettigheder

Direktivets artikler 5 og 6 om oplysningskrav til køberen i forbindelse med muligt salg tilføjes nye krav. Nu skal der forover også oplyses om (uddrag):

  • Den lovbestemte garanti og en evt. længere garanti, hvis den tilbydes. For energiforbrugende produkter er det vendt om, og det skal nævnes, hvis der ikke er nogen garanti ud over de lovbestemte 2 år.
  • Hvor længe der som minimum garanteres softwareopdateringer ud over de 2 år.
  • Hvor det er relevant, scoren for reparationsmulighed for varerne. Hvis ikke relevant, så  skal der oplyses om tilgængelighed af reservedele og hvordan de bestilles, og om tilgængelighed af en bruger- og reparationsvejledning.

Direktivet tilføjes flere nye definitioner. "Score for reparationsmulighed" defineres som en score, der udtrykker en vares mulighed for at kunne repareres, baseret på en metode, der er fastlagt i overensstemmelse med EU-retten. [disse metoder mangler pt, se artikel i lexology.com - link nedenfor].

Nu går Rådet og Europa-Parlamentet i gang med at forhandle om direktivforslaget, som angiver en ikrafttrædelse 2 år efter vedtagelsen.

Se Kommissionens pressemeddelelse "Den cirkulære økonomi: Kommissionen foreslår nye forbrugerrettigheder og et forbud mod grønvask" og faktaark mv. fra den 30. marts 2022 her 

Hent Kommissionens direktivforslag på dansk her (Direktiv om ændring af direktiv 2005/29/EF [om urimelig handelspraksis] og 2011/83/EU [om forbrugerrettigheder] for så vidt angår styrkelse af forbrugernes rolle i den grønne omstilling gennem bedre beskyttelse mod urimelig praksis og bedre oplysning”, COM(2022) 143 final fra 30. marts 2022) 

Se lexology.com artiklen EU Commission avoids answering questions on the details of its plans to establish a “right to repair” fra den 1. Juni 2021 her  

Se evt. JRC - Consumer study on the impact of reparability information formats on consumer understanding and purchase decisions, fra februar 2021. 

Se evt. Joint Research Centre's rapport “Analysis and development of a scoring system for repair and upgrade of products” fra april 2019 her  

Se evt. beskrivelse af Kommissionens Initiativ om grønne anprisninger (Green Claims initiativ) her 

Se evt. også Kommissionens pressemeddelelse "Retfærdig og bæredygtig økonomi: Kommissionen fastlægger regler for virksomheder om at respektere menneskerettigheder og miljø i globale værdikæder" fra den 23. februar 2022 her, hvor der også er link til kommissionens forslag til Direktiv om virksomhedernes due diligence i forbindelse med bæredygtighed... , COM(2022) 71 final.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.