Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Høring: mobiltelefoner skal kunne repareres og opdateres i mindst 5 år

01. september 2022
Høring: mobiltelefoner skal kunne repareres og opdateres i mindst 5 år

En kommende forordning fra EU-kommissionen implementerer nye minimumskrav for mulighed for reparation mv. af mobiltelefoner og notebooks/tablets. Høringsfrist er den 28. september.

Dette initiativ er planlagt inden for rammerne af handlingsplanen for den cirkulære økonomi 2020 og er i overensstemmelse med målene om effektiv ressourceudnyttelse i den europæiske grønne pagt. Det har til formål at sikre, at:

  • mobiltelefoner og tabletcomputere er udformet til at være energieffektive og holdbare
  • forbrugerne nemt kan reparere, opgradere og vedligeholde dem
  • det er muligt at genbruge og genanvende apparaterne.

Denne gennemførsels-forordning fra kommissionen skal bl.a. sikre, at mobiltelefoner og notebooks/tablets kan repareres og er sikre at anvende i (3 eller) 5 år efter, at en model ikke længere gøres tilgængeligt på markedet (at least 5 years after the date of end of placement on the market).

Der stilles bl.a. krav som:

  • Produktet kan adskilles mv.
  • Nem mulighed for at skaffe sig oplistede reservedele til almindelige markedspriser med almindelige professionelle redskaber i mindst 5 år
  • Det er nemt at finde manualerne til vedligehold og reparation i mindst 5 år.
  • Der er adgang til sikkerhedsopdatering i mindst 5 år og i mindst 3 år for anden software til funktions-opdatering og geninstallering/resetting.
  • Der er også forskellige krav max. energiforbrug ved standby og andre tekniske krav.

Kommissionen forventer, at forordningen bliver vedtaget i 4. kvartal 2022.

Der er frist for høringssvar den 28. september 2022.

Find udkast til “COMMISSION REGULATION (EU) …/…of XXX laying down ecodesign requirements for mobile phones, cordless phones and slate tablets …” inkl. et teknisk bilag her  - hvor der også er mulighed for at indsende evt. høringssvar.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.