Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: EU taksonomi: Høring af tekniske screeningskriterier - bl.a. for miljømålet Omstilling til en cirkulær økonomi

12. april 2023
EU taksonomi: Høring af tekniske screeningskriterier - bl.a. for miljømålet Omstilling til en cirkulær økonomi
EU taksonomien er et klassifikationssystem, der definerer miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. Kriterier for de fire resterende miljømål er netop sendt i høring frem til den 3. maj 2023

Det er hensigten, at taksonomien skal bidrage med at opskalere bæredygtige investeringer og gennemføre Den europæiske grønne pagt. Ved at definere hvad EU forstår som miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter, kan det skabe tryghed for investorer, beskytte private investorer mod grønvask, hjælpe virksomheder til at blive mere klimavenlige, afbøde markedsfragmentering og være med til at flytte investeringer derhen, hvor der er størst behov for dem.

Europa-Kommissionen har åbnet en høring af de delegerede retsakter, der indeholder tekniske screeningskriterier for de øvrige fire miljømål: Omstilling til en cirkulær økonomi,  Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer, Forebyggelse og bekæmpelse af forurening samt Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer. Kriterierne for Modvirkning af klimaændringer og Tilpasning til klimaændringer blev vedtaget i december 2021. 

For miljømålet, Omstilling til en cirkulær økonomi, er der forslag til tekniske screeningskriterier for bl.a. følgende aktiviteter (se Annex II):

 • Manufacturing
 • Manufacture of plastic packaging goods
 • Manufacture of electrical and electronic equipment
 • Collection and transport of non-hazardous and hazardous waste
 • Treatment of hazardous waste
 • Recovery of bio-waste by anaerobic digestion or composting
 • Depollution and dismantling of end-of-life products
 • Sorting and material recovery of non-hazardous waste
 • Construction and real estate activities
 • Construction of new buildings
 • Renovation of existing buildings
 • Demolition and wrecking of buildings and other structures
 • Repair, refurbishment and remanufacturing
 • Sale of spare parts
 • Preparation for re-use of end-of-life products and product components
 • Sale of second-hand goods
 • Product-as-a-service and other circular use- and result-oriented service models
 • Marketplace for the trade of second-hand goods for reuse

Læs mere og deltag i høringen her: Implementing and delegated acts - Taxonomy Regulation
DAKOFA, marts 2023, Taksonomi for nybyggeri krav kan være svære at nå
DAKOFA, marts 2023, EU-Taksonomi om nedrivning af bygninger 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.