Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Politisk aftale om ”engangsplastdirektivet” er netop vedtaget

19. december 2018
Politisk aftale om ”engangsplastdirektivet” er netop vedtaget

Ved at adressere de ti mest forekommende plastprodukter, som man finder på de europæiske strande, forventer man at tackle 70% af de henkastede effekter. Det drejer sig bl.a. om engangsplastbestik- og tallerkener, sugerør, vatpinde og fiskenet.

Europa-Kommissionen har netop udsendt en pressemeddelelse, hvori det fremgår, at Rådet og Parlamentet netop har indgået en foreløbig politisk aftale om det nye direktiv om marint affald og visse plastprodukter. Det nye direktiv skal ifølge pressemeddelelsen beskytte borgere og miljø mod plastforurening samtidig med, at det skal fremme vækst og innovation i Unionen. Ambitionen er, at det nye direktiv, sammen med en lang række øvrige tiltag, der udspringer af den cirkulære handlingsplan, som blev præsenteret tilbage i 2015 samt den europæiske plaststrategi fra 2018, skal gøre de europæiske virksomheder og forbrugere til frontløbere i forhold til at producere og forbruge bæredygtige (plast)produkter.

Fokus på de ti oftest forekommende plastprodukter
Det nye direktiv vil blive den mest ambitiøse lovgivning i verden, som adresserer det marine affald. EU vil således forbyde de engangsplastprodukter, for hvilke man anser, at der er et let og prisbilligt alternativ, herunder vatpinde, engangsbestik, engangstallerkener, sugerør, rørepinde, ballonpinde, produkter af oxo-nedbrydeligt plast samt mad- og drikkevareemballager af ekspanderet polystyren.

For de produkter, hvor der ikke findes et umiddelbart alternativ, herunder fødevarebeholdere og kopper af plast, skal medlemsstaterne reducere mængderne. Det kan de gøre ved enten at sætte nationale mål, ved at gøre alternativer tilgængelige på salgsstedet eller ved at sikre, at produkterne ikke er gratis. Medlemsstaterne bliver ifølge Kommissionen også forpligtet til senest i 2025 at indsamle minimum 90% af alle engangsdrikkevarebeholdere af plast, at gøre borgere opmærksomme på de negative effekter ved at henkaste engangsplastprodukter samt mulighederne for, at disse produkter enten genbruges eller affaldsbehandles på behørig vis.

Nyt producentansvar for udvalgte produkter
Producenterne pålægges til gengæld et udvidet producentansvar, som skal dække omkostningerne for oprydning og affaldshåndtering af henkastede fødevarebeholdere, emballageposer (til eksempelvis chips og slik), drikkevarebeholdere og kopper, tobaksprodukter med filtre, vådservietter, balloner samt letvægts plastposer. De skal også betale for borgeroplysning vedrørende disse produkter og vil til gengæld blive præsenteret for incitamenter til at udvikle mindre forurenende alternativer.

Ydermere skal hygiejnebind, vådservietter og balloner mærkes med en tydelig og standardiseret mærkning, som indikerer, hvordan produktet skal affaldshåndteres, om produktets negative miljøpåvirkning samt om indholdet af plast i produktet.

Målet er økonomisk vækst og nye arbejdspladser
Med det nye direktiv ønsker Kommissionen at skabe et sæt klare, ambitiøse og ensartede rammebetingelser for alle de europæiske virksomheder og samtidig skabe grobund for de stordriftsfordele, som er nødvendige for, at virksomhederne tør satse på nye materialer, produkter og markeder. Ved at udskifte disse plastprodukter med nye, innovative alternativer, forventes det eksempelvis at medføre omkring 30.000 nye jobs i Unionen.

I forbindelse med dagens pressemeddelelse understreger næstformand med ansvar for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, Jyri Katainen da også, hvordan det nye direktiv understøtter både økonomi og miljø: Tackling the plastics problem is a must. At the same time it brings new opportunities for innovation, competitiveness and job creation. We will discuss those thoroughly with industry within the Circular Plastics Alliance. With the agreement reached today we are showing that Europe is doing a smart economic and environmental choice and is advancing towards a new truly circular plastics economy." 

EU har derfor bl.a. også besluttet, at der skal investeres mere end € 350 millioner til forskning og udvikling inden for plastområdet – bl.a. gennem Horizon 2020-midlerne.

Næste skridt
Den foreløbige politiske aftale skal nu godkendes i både Parlamentet og Rådet - i den forbindelse skal ikrafttrædelsesdatoerne også endeligt bekræftes. Herefter vil direktivet blive offentliggjort i EU-tidende. Fra denne dag har medlemsstaterne to år til at implementere de nye regler i den nationale lovgivning. Så snart den endelige direktivtekst er tilgængelig, vil den blive offentliggjort på DAKOFAs hjemmeside.

Du kan blive meget klogere på det nye direktiv - og også den nye danske handlingsplan om plast - på DAKOFAs konference om emnet den 15. januar 2019. Læs mere og tilmeld dig konferencen her.

Du kan læse hele Kommissionens pressemeddelelse her samt et fakta-ark med svar på de fleste spørgsmål om det nye direktiv her.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.