Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: Vejen ud af plastproblemet? - den første danske handlingsplan for plast

Vejen ud af plastproblemet? - den første danske handlingsplan for plast

Den første danske handlingsplan for plast er nu en realitet. På denne konference vil ”Plastik uden spild”, som regeringen lancerede den 5. december 2018, blive præsenteret og debatteret.

Planen har fokus på hele værdikæden, hvor alle led skal bidrage til at løse udfordringerne med blandt andet de stigende mængder af ikke genanvendt plastaffald. Planen indeholder en række konkrete tiltag, som for eksempel et forbud mod lette plastbæreposer, indførsel af standarder for ensartet sortering og indsamling af plastaffald samt et nyt nationalt videnscenter for plast. 

Hele plasthandlingsplanen vil blive fremlagt og efterfølgende debatteret af repræsentanter fra værdikæden.

”Plastik uden spild” skal ses i lyset af EU's første europæiske plaststrategi fra januar 2018. Denne har til formål at beskytte miljøet mod plastforurening og samtidig sætte gang i vækst og innovation - og således vende plastudfordringen til en positiv dagsorden for fremtidens Europa. Ifølge strategien skal al plastemballage på EU's marked kunne genanvendes i 2030, forbruget af engangsplastvarer skal mindskes, og der vil blive indført restriktioner på bevidst anvendelse af mikroplast. EU-Kommissionen har i forlængelse af strategien udarbejdet et direktivforslag om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkninger. Der stilles herunder forslag om, at visse engangsplastprodukter, som fx engangsbestik af plast, forbydes på det indre marked. Direktivet og dets betydning for den danske håndtering af plast vil ligeledes blive præsenteret på konferencen.

Konferencen vil herudover give et overblik over de europæiske og nationale initiativer inden for øget genanvendelse af plast, nye nationale CØ-projekter for plast samt de nyeste skud på stammen, når det gælder bud på fremtidens plastmaterialer frem mod 2030. 

Læs DAKOFAs nyhed om regeringens plasthandlingsplan her

Konferencen afholdes d. 15. januar 2019, i B!NGS, Vesterbrogade 149, 1620 København V.

Deltag i konferencen og bliv klædt på til fremtidens plast og plasthåndtering

Program

9:00-9:30
Kaffe og registrering
9:30-9:40
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet

Session 1: Hvad er udfordringerne med plast?

9:40-10:10
En ny plastøkonomi – hvad er målet?

Ellen MacArthur Fonden har samlet en lang række af de største globale spillere for at udvikle en ny global plastøkonomi, hvor plast genbruges og genanvendes i lukkede kredsløb. Hør om tankerne og initiativerne bag det store arbejde.

v/ Sara Lindeblad Wingstrand, Research Analyst, Ellen MacArthur Foundation (tbc)

10:10-10:40
EU-plaststrategi og det kommende direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning
Anne Harborg Larsen, Miljøstyrelsen
Anne Harborg Larsen

I januar 2018 lancerede EU en plaststrategi, som skal ”beskytte miljøet mod plastforurening og samtidig sætte gang i Europæisk vækst og innovation således at udfordringen vendes til en positiv dagsorden for fremtidens Europa”. Som en del af dette arbejde forventes et nyt direktiv om visse plastprodukter snart vedtaget.

10:40-11:00
Hvilke mængder er der i Danmark og hvad bruges de til?
Christina Busk, Plastindustrien
Christina Busk

Få et overblik over fakta på de danske plastmængder, herunder både produktion, affaldsgenerering og genanvendelse. 

11:00-11:20
Kaffepause

Session 2: Nu skal Danmark i gang!

11:20-11:50
Den første danske handlingsplan for plast
Anne Harborg Larsen, Miljøstyrelsen
Anne Harborg Larsen

I december lancerede Miljø- og Fødevareministeren den første danske handlingsplan for plast. En plan, hvor hele værdikæden skal arbejde sammen om det fælles mål: At mindske mængden af ikke genbrugt og ikke genanvendt plast.

11:50-12:05
Hvordan skal Danmark tackle plastproblemet?

McKinsey har udarbejdet en ny rapport vedrørende plast og plastforurening. I rapporten undersøges det dels, hvad der er den nuværende viden inde for området er samt, hvilke videnshuller der er og dels, hvilke danske muligheder der er inden for innovation, regulering og cirkulær økonomi.

v/ Karoline Toft-Petersen (tbc)

12:05-12:25
Debat/opsamling på både EU og dansk indsats
12:25-13:10
Frokost

Session 3: Forretningsudvikling i Danmark – hvordan bliver plast en dansk vindersag?

13:10-13:30
Nyeste viden om fremtidens plastmaterialer

Hvilke plastmaterialer vil vi se i fremtidens cirkulære kredsløb? Hør mere om den nyeste viden og forskning inden for området.

v/ Rasmus Grusgaard, Innovationskonsulent, Plastindustrien (tbc) 

13:30-13:45
COOPs plastindsats

v/ Signe Freese, CSR chef, COOP (tbc)

13:45-14:00
Case:Hvad kan granulat af dansk husholdningsplast bruges til?
Franz Cuculiza, Aage Vestergaard Larsen A/S
Franz Cuculiza

En række danske virksomheder fra hele værdikæden undersøger gennem MUDP- projektet ”Udvikling af oparbejdningslinje til optimal genanvendelse af indsamlet plast fra husstande set i et cirkulært perspektiv”, om den danske husholdningsplast kan bruges til højkvalitetsprodukter.

14:00-14:15
Case: Kan kødbakker sendes i cirkulation?

I samarbejde med Rema1000 og Københavns Kommune arbejder Færch Plast på at udvikle et system, der kan sortere og forarbejde plastikbakker, så man får mulighed for at genanvende dem til råmaterialer, der kan anvendes til nye produkter, der skal i kontakt med fødevarer.

v/ Jesper Emil Jensen, Færch Plast (tbc)

14:15-14:35
Kaffepause

Session 4: Et dansk videncenter for plast – hvad skal det kunne?

14:35-15:20
Korte indspark fra en række centrale organisationer på området

v/ Repræsentanter fra CIRKLA, Dansk Affaldsforening, Dansk Erhverv, Det Økologiske Råd, Plastic Change, Plastindustrien og WWF

15:20-15:55
Debat med salen og organisationerne
15:55-16:00
Afslutning

v/ DAKOFA

Hvornår

15. januar 2019
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

B!NGS’ konferencelokale
Vesterbrogade 1491620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.250,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.300,00
Pris studerende/Ph.D studerende tilhørende medlemsuddannelsesinstitution, ekskl. moms
DKK 550,00
Download program
Se deltagere
Del denne side