Konference: Vejen ud af plastproblemet? - den første danske handlingsplan for plast

Vejen ud af plastproblemet? - den første danske handlingsplan for plast
Den første danske handlingsplan for plast er nu en realitet. På denne konference vil ”Plastik uden spild”, som regeringen lancerede den 5. december 2018, blive præsenteret og debatteret.

Planen har fokus på hele værdikæden, hvor alle led skal bidrage til at løse udfordringerne med blandt andet de stigende mængder af ikke genanvendt plastaffald. Planen indeholder en række konkrete tiltag, som for eksempel et forbud mod lette plastbæreposer, indførsel af standarder for ensartet sortering og indsamling af plastaffald samt et nyt nationalt videnscenter for plast. 

Hele plasthandlingsplanen vil blive fremlagt og efterfølgende debatteret af repræsentanter fra værdikæden.

”Plastik uden spild” skal ses i lyset af EU's første europæiske plaststrategi fra januar 2018. Denne har til formål at beskytte miljøet mod plastforurening og samtidig sætte gang i vækst og innovation - og således vende plastudfordringen til en positiv dagsorden for fremtidens Europa. Ifølge strategien skal al plastemballage på EU's marked kunne genanvendes i 2030, forbruget af engangsplastvarer skal mindskes, og der vil blive indført restriktioner på bevidst anvendelse af mikroplast. EU-Kommissionen har i forlængelse af strategien udarbejdet et direktivforslag om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkninger. Der stilles herunder forslag om, at visse engangsplastprodukter, som fx engangsbestik af plast, forbydes på det indre marked. Direktivet og dets betydning for den danske håndtering af plast vil ligeledes blive præsenteret og diskuteret på konferencen.

Konferencen vil herudover give et overblik over de europæiske og nationale initiativer inden for øget genanvendelse af plast, nye nationale CØ-projekter for plast samt de nyeste skud på stammen, når det gælder bud på fremtidens plastmaterialer.

Læs DAKOFAs nyhed om regeringens plasthandlingsplan her

Konferencen afholdes d. 15. januar 2019, i B!NGS, Vesterbrogade 149, 1620 København V.

Deltag i konferencen og bliv klædt på til at håndtere fremtidens udfordringer og muligheder med plast

Program

9:00-9:30
Kaffe og registrering
9:30-9:40
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet

Session 1: Hvad er udfordringerne med plast?

9:40-10:10
Er den cirkulære plastøkonomi trekantet?
Stig Yding Sørensen, Teknologisk Institut
Stig Yding Sørensen
Stig Yding Sørensen
Teknologisk Institut
Stig har mere end 25 års erfaring indenfor miljøforhold, kommunikation, statistik og analyse. På Teknologisk Institut arbejder Stig Yding med kvantitative og kvalitative analyser indenfor bl.a. cirkulær ressource-økonomi, materialestrømme, sektor studier, teknologi-analyser og policy analyser. Stig har været projektleder for EU Kommissionens omfattende undersøgelser af cirkulær økonomi og markedet for udnyttelse af affald til ressourcer samt projektleder for kortlægninger af elektronikaffald og genanvendelsen af dæk for Miljøstyrelsen, hvor perspektivet er den cirkulære økonomi. Senest har Stig Yding bidraget til udvikling af analysemodeller for barriererne for den cirkulære økonomi og gennemført en række analyser af den cirkulære økonomi i Danmark i 2018 – blandt andet med survey og kvalitative studier i bygge- og anlæg, fremstillingsindustrien og forsyningsindustrien.
Stig Yding har arbejdet med miljø, teknologi og produkter i Miljøstyrelsen, CASA, Forbrugerinformationen, Forbrugerstyrelsen og Teknologisk Institut og har desuden mange års erfaring med kommunikation og formidling – blandt andet som kommunikationschef i Forbrugerstyrelsen.

Hvordan spiller den cirkulære økonomi og plast sammen? Plast kaldes ofte cirkulært, samtidig er der stadig lang vej til samme genanvendelsesgrader som for eksempel glas og metal. Hvad skal der til før plasten også kan blive cirkulær?

10:10-10:40
EU's plaststrategi og det kommende direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning
Anne Harborg Larsen, Miljø- og Fødevareministeriet
Anne Harborg Larsen

I januar 2018 lancerede EU en plaststrategi, som skal ”beskytte miljøet mod plastforurening og samtidig sætte gang i europæisk vækst og innovation således at udfordringen vendes til en positiv dagsorden for fremtidens Europa”. Som en del af dette arbejde forventes et nyt direktiv om visse plastprodukters miljøpåvirkning snart vedtaget.

10:40-11:00
Hvilke mængder er der i Danmark og hvad bruges de til?
Christina Busk, Plastindustrien
Christina Busk

Få et overblik over fakta på de danske plastmængder, herunder både produktion, affaldsgenerering og genanvendelse. 

11:00-11:20
Kaffepause

Session 2: Nu skal Danmark i gang!

11:20-11:50
Den første danske handlingsplan for plast
Anne Harborg Larsen, Miljø- og Fødevareministeriet
Anne Harborg Larsen

I december lancerede Miljø- og Fødevareministeren den første danske handlingsplan for plast. En plan, hvor hele værdikæden skal arbejde sammen om det fælles mål: At mindske mængden af ikke genbrugt og ikke genanvendt plast.

11:50-12:05
Fremme af markedet for sekundært plast
Birgit Munck-Kampmann, NIRAS A/S
Birgit Munck-Kampmann
Lena Holm Christensen, NIRAS A/S
Lena Holm Christensen
Lena Holm Christensen
Lena arbejder bredt med restprodukter og ressourcer, og har derigennem en bred viden om de barrierer og muligheder, der knytter sig hertil. Hun har for kommuner, styrelser og industrien udført projekter af både generel og specifik karakter, med det formål at fremme genbrug og genanvendelse af forskellige restprodukter.

Niras har for Nordisk Ministerråd undersøgt barrierer og muligheder for de nordiske plastmarkeder. Hvordan kommer markedet for genanvendt plast derhen, hvor det trives? 

12:05-12:25
Debat/opsamling på den internationale og den nationale indsats
12:25-13:10
Frokost

Session 3: Forretningsudvikling i Danmark – hvordan bliver plast en dansk vindersag?

13:10-13:30
Nyeste viden om fremtidens plastmaterialer
Ida Rudbeck-Rønne, Plast Center Danmark
Ida Rudbeck-Rønne
Ida Rudbeck-Rønne
Ida er uddannet kemiingeniør med plastmaterialer som speciale og har 30 års erfaring fra plastindustrien. Heraf er 17 år indenfor fremstilling af plastemballager i både nyvare og genanvendt plast, bl.a. 9 år som udviklingschef hos Trioplast. Ida har også tidligere bestridet stillingen som produktudviklingsingeniør hos Sky-Light og Schur Flexible. Derudover arbejdede hun 4 år som teknisk chef hos Nordic Waterproofing (tagpap producent).

Hvilke plastmaterialer vil vi se i fremtidens cirkulære kredsløb? Hør mere om den nyeste viden og forskning inden for området.

13:30-13:45
"Verdens mest bæredygtige emballage" – Coops emballageindsats
Signe Frese, Coop Danmark A/S
Signe Frese

Coops dagligvarer vil fremover blive pakket ind på en langt mere bæredygtig måde. Coop er gået i gang med at miljøforbedre hvert eneste stykke emballage i deres sortiment, herunder plastemballagerne. Coop fremlægger bl.a. erfaringerne med udviklingen af både emballage, der kan genanvendes og udviklingen af emballager produceret af genanvendte materialer. 

13:45-14:00
Case: Hvad kan granulat af dansk husholdningsplast bruges til?
Franz Cuculiza, Aage Vestergaard Larsen A/S
Franz Cuculiza
Franz er administrerende direktør i Aage Vestergaard Larsen A/S. Han er medlem af Plastindustriens bestyrelse, samt medlem af styregruppen i den danske genanvendelsessektion her. Derudover er han medlem af Dansk Industri's Specialudvalg for Affald og Ressourcer samt er medlem af styregrupper i flere MUDP-projekter: ”Udvikling af oparbejdningslinje til optimal genanvendelse af indsamlet plast fra husstande set i et cirkulært perspektiv” og "Flexisort". Franz har tidligere været medlem af Regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi (2016-2017)

En række danske virksomheder fra hele værdikæden undersøger gennem MUDP-projektet ”Udvikling af oparbejdningslinje til optimal genanvendelse af indsamlet plast fra husstande set i et cirkulært perspektiv”, om den danske husholdningsplast kan bruges til højkvalitetsprodukter.

14:00-14:15
Case: Plast i lægemiddelsektoren
Nanja Hedal Kløverpris, Novo Nordisk A/S
Nanja Hedal Kløverpris
Nanja er seniorprojektleder hos Novo Nordisk, hvor hun driver strategiske miljøinitiativer og er ansvarlig for vurdering af produkternes miljøbelastning. Hun har mere end 10 års erfaring med livscyklusvurdering af produkter og materialer. Nanja har tidligere været projektleder hos FORCE Technology og Temacenter for Affald, hvor hun har været konsulent for en række virksomheder og myndigheder og arbejdet med innovation og teknologiudvikling. Nanja er uddannet miljøingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet.

Medicinalindustrien stiller enorme krav til kvaliteten af den anvendte plast. Derfor kan det være vanskeligt at anvende genanvendt materiale i produktionen. Der skal derfor ofte ses på andre muligheder end traditionel genanvendelse. Men, hvordan kan det vurderes, om de anvendte materialer er bæredygtige?

14:15-14:35
Kaffepause

Session 4: Et dansk videncenter for plast – hvad skal det kunne?

14:35-15:20
Korte indspark fra en række centrale organisationer på området

Christina Busk, Plastindustrien
Gitte Buk Larsen, CIRKLA
Henrik Beha Pedersen, Plastic Change
Jakob Zeuthen, Dansk Erhverv
Lone Mikkelsen, Det Økologiske Råd
Malene Møhl, WWF
Nana Winkler, Dansk Affaldsforening

15:20-15:55
Debat med salen og organisationerne
15:55-16:00
Afslutning

v/ DAKOFA

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

15. januar 2019
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

B!NGS’ konferencelokale
Vesterbrogade 1491620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.250,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.300,00
Pris studerende/Ph.D studerende tilhørende medlemsuddannelsesinstitution, ekskl. moms
DKK 550,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
1. januar 2019

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.